အ႐ႈံးကိုခံယူတတ္ျခင္း

0
450

အသက္ ၂၀ ေအာက္ (U20) ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲတြင္ျမန္မာအသင္းက ဝင္ေရာက္ယွဥ္ပိုင္သည့္ ပြဲ ၃ ပြဲစလုံးတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည့္ ပြဲမ်ားၿပီးတိုင္း ယင္းအသင္းကိုျပစ္တင္မႈမ်ား မရွိသေလာက္သာေတြ႕ရၿပီး (U20) အသင္းအေနျဖင့္အေကာင္း အဆုံးႀကိဳးစားခဲ့ေၾကာင္း ပရိသတ္ အေနျဖင့္ အျပစ္မျမင္ဘဲ ဆက္လက္အားေပးေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုေျပာၾကသည္။


အထူးသျဖင့္ေတြ႕ေတြ႕သမၽွျမင္ျမင္ရာဆဲတတ္သူမ်ား ေပါလြန္းသည့္ ေဖ့စ္ဘုတ္လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္လည္း အ႐ႈံးကို ေက်ေက်နပ္နပ္ ခံယူသည့္ အေရးအသား၊ အသင္း၏ အားထုတ္မႈကိုအသိအမွတ္ျပဳသည့္ အေရးအသားမ်ားကိုသာအမ်ားစုေတြ႕ရသည္။
ယင္းသို႔ေသာအေရးအသားႏွင့္ ေျပာဆိုမႈမ်ားကိုေတြ႕သည့္အခါျမန္မာ လူအဖြဲ႕အစည္းတြင္ အ႐ႈံးကို ေက်ေက်နပ္နပ္လက္ခံတတ္သည့္အေလ့ အထအစပ်ိဳးလာၿပီလားဟု လြန္လြန္ကဲကဲအေတြးပိုမိသည္။
လက္ရွိျမန္မာ့လူအဖြဲ႕အစည္း၏ အေျခအေနျဖစ္သည္ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမင္ျမင္သမၽွတစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္အျပစ္ဖို႔၊ ဆင္ေျခေပး၊ မစားရသည့္ အမဲသဲႏွင့္ပက္၊ မင္းသားမလုပ္ရသည့္အတြက္ပတ္မႀကီး ထိုးေဖာက္စ သည့္ အျမစ္တြယ္ေနသည့္ စိတ္အေလ့အထမ်ားျဖင့္ အကူးအေျပာင္း ကာလကို ေႏွးဖင့္ေလးအီတြင္ ျဖတ္သန္းေနရသည္။
ယင္းစိတ္အေလ့အထမ်ားကို ကုစားရန္ (U20) ပြဲမ်ားအၿပီးတြင္ ေပၚ လာသည့္ခံစားမႈႏွင့္စိတ္အစဥ္သည္အင္မတန္ အေရးႀကီးေပသည္။
တစ္စုံတစ္ေယာက္၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈကိုအသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ ရင္ဆိုင္ရသည့္ အ႐ႈံးကို တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ႏွစ္ႏွစ္လိုလို ခံယူတတ္မႈမ်ားသည္ပဋိပကၡမ်ားကို ဦးတည္ေစသည့္ စိတ္အစဥ္ေနရာတြင္ အစားထိုးေနရာယူလာႏိုင္ေအာင္ အၿမဲယူေဆာင္သြားသင့္ေပသည္။
မၾကာမီလပိုင္းတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ဟု ယူဆရသည္။ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးရမည္။ မဲေပးၾကရမည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၏ ရလာဒ္ကို ခံယူၾကရမည္။ထို႔ေၾကာင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးသည့္အခါ ပါတီအခ်င္းခ်င္း (U20) ထုံး ႏွလုံးမူသင့္ေပသည္။ ထို႔အတူပင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္လည္း(U20)ထုံး ႏွလုံးမူသင့္ေပသည္။
ေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးသည့္     အခါတြင္လည္း (U20) ထုံး ဆက္လက္ က်င့္သုံးသင့္ေပသည္။ သို႔မွာသာ ပဋိပကၡနဲစြာျဖင့္ ေနာက္ထပ္အစိုးရတစ္ရပ္ ကို သင့္တင့္ ေလၽွာက္ပတ္စြာေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
အ႐ႈံးကို ခံယူတတ္ျခင္းသည္႐ႈံးသည့္ၾကားကရသည့္   ေအာင္ႏိုင္ ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ကိုေျပာလိုရင္းျဖစ္သည္။