ငါးမဖမ္းရ ရာသီတြင္ ကမ္းေဝး ငါးဖမ္းေလွ ၅၀ ရာႏႈန္းကို ျပန္လည္ ဖမ္းဆီးခြင့္ျပဳ

0
461

ငါးမဖမ္းရ ရာသီတြင္ ကမ္းေဝး ငါးဖမ္းေလွ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔က ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဴပ္႐ုံးမွ ျပန္လည္ ဖမ္းဆီးခြင့္ ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။


တိုင္းအတြင္း အေျချပဳသည့္ ကမ္းေဝးေလွမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဝါးလတ္၊ ဝါးတန္း၊ ၿမဳံးေလွ၊ ငါးျမႇား တန္းေလွမ်ား ၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း စင္းေရအားျဖင့္ ကမ္းေဝးငါးဖမ္းေလွ ၃၇၅ စင္းကို ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း အထက္ ပါ တာဝန္ရွိသူ က ေျပာသည္။
ယခုႏွစ္ ဇြန္၊ ဇူလိုင္ႏွင့္ ဩဂုတ္ လမ်ားကို ပင္လယ္ျပင္ ငါးမဖမ္းရ ရာသီအျဖစ္ ကနဦးက သတ္မွတ္ခဲ့ ေသာ္လည္း ကမ္းေဝး ငါးဖမ္းေလွမ်ား၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဖမ္းဆီးခြင့္ ေပးရန္ ေမလ အတြင္းက သက္ဆိုင္ရာ ဌာန မ်ားသို႔ ျပန္လည္တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။

myeik-not-fishing-time
” ငါးဖမ္းဆီးခြင့္ ျပဳလိုက္တဲ့အတြက္ ေရလုပ္သားေတြ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္း ျပန္ရမွာျဖစ္လို႔ ဝမ္းသာပါ တယ္”ဟု ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆို သည္။ ကမ္းေဝးေလွ အားလုံး ငါးဖမ္း ဆီးခြင့္ ပိတ္ပါက ေရလုပ္သား မ်ား အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆ       နာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ၿပီး ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္ စပ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ အေအးခန္းစက္႐ုံမ်ားမွ လုပ္ငန္း ရပ္ ဆိုင္းမႈမ်ား ရွိလာႏိုင္ကာ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား အတြက္လည္း ထိခိုက္ ဆုံး႐ႈံး နစ္နာမႈမ်ား ရွိႏိုင္သည့္အတြက္ ယင္းသို႔ တင္ျပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ ငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေျပာသည္။
တိုင္းအတြင္း အင္ဂ်င္ ျမင္းေကာင္ ေရ ၂၅ ေကာင္ အထက္ရွိၿပီး ကမ္းေျခမွ ေရမိုင္ ၁၀ မိုင္ေက်ာ္အကြာ တြင္ ဖမ္းဆီးၾကသည့္ ေလွမ်ားကို ကမ္းေဝး ေလွမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားၿပီး ၂၅ ေကာင္ေအာက္ ကမ္းေျခမွ ေရမိုင္ ၁၀ မိုင္အတြင္း ငါးဖမ္းေလွမ်ားကို ကမ္းနီး ေလွမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။ ၿမိတ္ခ႐ိုင္အတြင္း ေဒသအေျချပဳ    ကမ္းေဝးငါးဖမ္းေလွစီးေရ ၇၀၀ စီး ေက်ာ္ ရွိသည့္အနက္ ၃၆၃ စီးကို ငါး ဖမ္း ထြက္ခြာမည္ျဖစ္ၿပီး ေကာ့ေသာင္း ခ႐ိုင္တြင္ ၁၂ ခြင့္ျပဳ ဖမ္းဆီးခြင့္ရ ခဲ့ေၾကာင္း ခ႐ိုင္ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ သိရသည္။