တနသၤာရီတိုင္း ျပည္ေထာင္စု လမ္းမတြင္ ကီလိုမီတာ ယူနစ္စသုံး

0
475

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးတြင္ ကီလိုမီတာ တိုင္မ်ားကို စိုက္ထူသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ လမ္းဦးစီး ဌာန၊ တိုင္းေဒသႀကီး ၫြန္ၾကားေရးမႉး ႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။
မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း နယ္စပ္ မလႊဲေတာင္မွ ေကာ့ေသာင္း အထိ ၅၀၄ မိုင္ ၇ ဖာလုံကို ကီလိုမီတာ တိုင္မ်ား စိုက္ထူ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။

” ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ စစိုက္မယ္၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မွာ ကီလိုမီတာကို ေျပာင္းလဲက်င့္သုံး မယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။
အဆိုပါ ကီလိုမီတာတိုင္မ်ား တပ္ဆင္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ယခင္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိေသာ မိုင္တိုင္မ်ားကို မျဖဳတ္ေသးဘဲမ်က္စိယဥ္ေအာင္ စိုက္ ထူထားဦးမည္ဟု လမ္းဦးစီးဌာန တိုင္း ေဒသႀကီး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ုံးထံမွ သိရသည္။

ကမၻာႏိုင္ငံ အသီးသီးတြင္ မိုင္ တိုင္ကို မသုံးမျပဳေတာ့ဘဲ ကီလိုမီတာ တိုင္ကိုသာ အသုံးျပဳလ်က္ရွိ၍ အာဆီ ယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္ ေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္လည္း ကီလိုမီတာယူနစ္ကို က်င့္သုံးရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူက ရွင္းျပ သည္။
ယခင္က မိုင္တိုင္မ်ားကိုသာ အသုံးျပဳလာသည့္အတြက္ ကီလိုမီ တာကို ေျပာင္းလဲ အသုံးျပဳပါက ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ အဆင္ ေျပေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အတြက္မႈ လက္တေလာတြင္ အခက္ အခဲ အနည္းငယ္ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ထား ဝယ္-ရန္ကုန္ ခရီးသည္တင္ ယာဥ္ ေမာင္း ဦးစိုးျမင့္က ေထာက္ျပသည္။

” ကီလိုမီတာနဲ႔ဆို ႐ြာေတြကို ျပန္က်က္မွတ္ရမွာေပါ့”ဟု ဦးစိုးျမင့္က ဆိုသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ထားဝယ္-ေရးလမ္းအထိ လမ္းပိုင္းအား တန သၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး အေရွ႕မွ ကီလိုမီတာစေရတြက္ ကာ မလႊဲေတာင္အထိ ကီလိုမီတာ တိုင္မ်ားကို စိုက္ထူလ်က္ရွိၿပီး ေန ျပည္ေတာ္(သို႔) ရန္ကုန္မွ ကီလိုမီ တာတိုင္မ်ား စိုက္ထူလာသည့္ အခ်ိန္တြင္ တဆက္တည္း ကီလိုမီတာ တိုင္မ်ားကို ျပန္လည္ သတ္မွတ္သြား မည္ဟု လမ္းအထူးအဖြဲ႕(၂၃) ထံမွ သိရသည္။
တစ္မိုင္လၽွင္ ၁.၆၀၉ ကီလိုမီတာ ရွိၿပီး တစ္ကီလိုမီတာလၽွင္ ၃၂၈၀ ေပ ရွိသည္ဟု သိရသည္။