ေသြးလြန္တုပ္ေကြးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေရးႀကီးသည့္ လကၡဏာမ်ား

0
563

ေသြးလြန္ တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ ေန႔အခါကိုက္ေသာ ျခင္က်ားမ်ားမွ
ဗိုင္းရပ္(စ္)ပိုး လူထံကူးစက္ၿပီး ျဖစ္ပြား သည္။ ေရၾကည္ေရသန္႔တြင္ ေပါက္ဖြား ေသာ ျခင္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးအစား (၄) မ်ိဳးအထိ ရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ပထမ အႀကိမ္ျဖစ္ဖူးၿပီးဟု ေပါ့ေလ်ာ့ရန္ မသင့္ ေသာ ေရာဂါ ျဖစ္သည္။

သတိျပဳသင့္ေသာ အခ်က္မ်ား

၁။ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးမွာ အသက္ ၂ ႏွစ္မွ ၈ ႏွစ္အၾကား အျဖစ္မ်ားၿပီး လူငယ္၊ လူလတ္၊ အလယ္တန္း၊ အ ထက္တန္း ေက်ာင္းသားႏွင့္ အလုပ္ လုပ္ေနေသာ လူငယ္မ်ားမွာလည္း ျဖစ္ ပြားႏိုင္ေၾကာင္း  သတိျပဳပါ။
၂။ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ ဖူးၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္၊ တတိယအႀကိမ္ ႏွစ္ကာလျခားၿပီး ထပ္မံ ျဖစ္ပြားေသာ ကေလးမ်ားတြင္ ႐ုတ္တရက္ Shock ဝင္ႏိုင္ေခ်၊ အသက္ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေခ်ႏွင့္ ေသြးထြက္လြန္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ ေသြးလြန္ တုပ္ေကြးရာသီတြင္ ျဖစ္ဖူး ေသာ ကေလးမ်ားအား ပိုၿပီး ဂ႐ုစိုက္ပါ။
၃။ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးမွာ အျခား သာမန္တုပ္ေကြးအဖ်ားမ်ားႏွင့္ ဆင္တူၿပီး အျပင္းဖ်ားျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္း၊ အနီစက္ ထြက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ေသာ္လည္း ေသြးလြန္ တုပ္ေကြးမွာ လည္ေခ်ာင္း နာျခင္း၊ ကိုယ္လက္ႂကြက္သား ကိုက္ခဲ ျခင္းမရွိဘဲ ေအာ့အန္ၿပီး အစာမစားျခင္းမွာ သာမန္ တုပ္ေကြးႏွင့္ ျခားနားခ်က္ ျဖစ္သည္။
၄။ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးမွာ ဗိုင္းရပ္ (စ္) ပိုးဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ေသြးေၾကာ မ်ား ေပါက္ထြက္ၿပီး ေသြးဝမ္းမည္းမည္း သြားျခင္း၊ ေကာ္ဖီေရာင္ အန္ျခင္း၊ ႏွာ ေခါင္း ေသြးလၽွံျခင္း၊ ေသြးလန္႔ျခင္း၊ ဝမ္းဗိုက္တြင္း မအီမသာျဖစ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။
၅။ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ ဖ်ားနာလာၿပီး၊ ေအာ့အန္ ျခင္းမွ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အူအတက္ေရာင္ျခင္း၊ အူအတက္ ေပါက္ျခင္းႏွင့္ ဆင္တူေသာေၾကာင့္ ဆရာဝန္ ျပသထားၿပီး ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈ သင့္ေသာ ေရာဂါမ်ိဳး ျဖစ္သည္။

mosquito
ေဆး႐ုံသြားရန္ လိုအပ္သူမ်ား
– ေသြးလြန္တုပ္ေကြးဟု သံသယ ရွိပါက ေဆး႐ုံတင္ထားရန္ မလိုအပ္ေသာ္ လည္း၊ ေဆး႐ုံေဆးခန္း သို႔မဟုတ္ တတ္ကၽြမ္းသည့္ ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပသထား ျခင္းျဖင့္ လိုအပ္ပါက ေဆး႐ုံသို႔ ခ်က္ ခ်င္းသြားေရာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
– အဖ်ားေရာဂါ(အျပင္းဖ်ားၿပီး) ေအာ့အန္ေနျခင္းေၾကာင့္ ကေလးႏႈန္းနယ္ ျခင္းျဖစ္ပါက ေဆး႐ုံတြင္ ျပသထားပါ။
– ေကာ္ဖီေရာင္အန္ျခင္း၊ ႏွာေခါင္း ေသြးလ်ံျခင္း သာမန္ထက္ ၫိုမဲေသာ ဝမ္းသြားသည္ဟု ယူဆလၽွင္ေဆး႐ုံတြင္ ျပသပါ။
– အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားမွာ ေသြးေၾကာ ေပါက္၊ ေသြးယိုေသာ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္သည့္ ေကာ္ဖီေရာင္ ေအာ့အန္ျခင္း၊ ဝမ္းမည္းမည္းသြားျခင္းမ်ား မျဖစ္ဘဲ တစ္ခါတည္း ေသြးလန္႔ၿပီး Shock ဝင္တတ္သျဖင့္  ကေလးအား မျပတ္ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ပါ။ ဓာတ္ဆားရည္ တိုက္ထားပါ။
– ကေလး ဂဏွာမၿငိမ္ျဖစ္လၽွင္၊ မွိန္းလၽွင္ ေျခလက္ေအးစက္လၽွင္ ျဖဴေဖ်ာ့လာလၽွင္ ေသြးယိုလကၡဏာ မရွိေသာ္လည္း ေသြးလန္႔လကၡဏာ ရွိသျဖင့္ ေဆး႐ုံအျမန္သြားရန္ လိုအပ္ သည္။
– ေဆး႐ုံမွာ မိမိေနအိမ္ႏွင့္ အလြန္ ေဝးပါက ေဆး႐ုံမွ ျပန္လႊတ္ေသာ္လည္း ေဆး႐ုံႏွင့္ နီးစပ္ရာတြင္ ေခတၱတည္းခိုေန ထိုင္ၿပီး စိတ္ခ်ရၿပီးမွ အိမ္ျပန္ပါ။
– စိုးရိမ္ ပူပန္စိတ္ျဖင့္ လိုအပ္သည္ ထက္ပိုၿပီး ဓာတ္ဆားရည္မ်ား တိုက္ေန ျခင္း မျပဳရပါ။
– ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္တိုင္း  အစိုးရိမ္ကဲရန္ မလိုေပ။ မည္သည့္ ဒုကၡမၽွ  မေပးဘဲ ရက္သတၱပတ္ေက်ာ္ အတြင္း အနီစက္မ်ား ထြက္ၿပီးေရာဂါ သက္သာ ေပ်ာက္ကင္း ေလ့ရွိသည္ မ်ိဳးလည္း ရွိသည္။
သို႔ေသာ္ ေပါ့ေလ်ာ့စြာ မေနဘဲ သတိထား ေစာင့္ၾကည့္သင့္ေၾကာင္း သတိေပးအပ္ ပါသည္။