ေက်း႐ြာအုပ္စု ၂၀ကို ၿမိတ္ NLD မဲစာရင္း ပညာေပးမည္

0
376

ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရ စီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ၿမိတ္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ေက်း႐ြာ အုပ္စု ၂၀ တြင္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ဥကၠ႒ ဦးၿဖိဳးဝင္းထြန္းထံမွ သိရသည္။


ေက်း႐ြာအုပ္စု ၄ အုပ္စုကို အဖြဲ႕ဝင္ ၅ ဦးပါ တစ္ဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ႏႈန္းျဖင့္ အဖြဲ႕ ၅ဖြဲ႕မွ တာဝန္ယူကာ ေမလ လယ္ခန္႔က အသိပညာေပး လုပ္ငန္း မ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး  ဇြန္လ ၄ ရက္ ေန႔အထိ လုပ္ကိုင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
” မဲဆႏၵရွင္ စာရင္း လာကပ္တဲ့အခါ ကိုယ့္နာမည္ ပါမပါ စိစစ္ဖို႔နဲ႔ မပါရင္ ဘယ္လို လုပ္ရမယ္ဆိုတာ သိဖို႔အတြက္ အသိပညာ ေပးတာေတြ လုပ္တာပါ ” ဟု ဦးၿဖိဳးဝင္းထြန္းက ေျပာသည္။
မဲစာရင္းအတြက္ ပညာေပးေဆာင္ ႐ြက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ ေ႐ြး   ေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စည္း႐ုံးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္ခါ တည္း ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ နယ္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အား ကူညီ ဝန္းရံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိတ္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။
ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အသိပညာေပးျခင္း အျပင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးအဖြဲ႕မွ ထုတ္ေဝထားသည့္ မဲစာရင္းတြင္ နာ မည္မပါလၽွင္ မဲေပးခြင့္မရ စာသားပါ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္မဲစာရင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ သည့္ အခ်က္အလက္ပါ လက္ကမ္း စာေစာင္တို႔ကိုလည္း ျဖန္႔ေဝေပးသြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
” မဲစာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘာမွ မသိပါဘူး။ ႐ြာထဲမွာလည္း ေျပာဆိုသံ ဘာမွမၾကားရေသးဘူး”ဟု ၿမိတ္ၿမိဳ႕ နယ္ ကဟန္းေက်း႐ြာေန ေဒၚေအးမီက ေျပာသည္။
လက္ရွိတြင္  မဲစာရင္းတြင္ မိမိ အမည္ပါမပါ စိစစ္ရမည္ကို သိသူနည္း ပါးေသးေၾကာင္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်း႐ြာတခ်ိဳ႕မွ ေဒသခံမ်ားက ေျပာ သည္။ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲစာရင္း ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းၿမိဳ႕နယ္ NLD ထံ မွ သိရသည္။