ေကာ့ေသာင္း သုသာန္ေျမဧရိယာအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ေနသူမ်ားရွိက ဖယ္ရွားခိုင္းမည္ဟု ဆို

0
429

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေ႐ႊျပည္သာ ရပ္ကြက္ရွိ သုသာန္ေျမ ဧရိယာအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားရွိက ဖယ္ရွား ခိုင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ နယ္ နာေရးကူညီမႈအသင္းမွ တာဝန္ရွိ သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။


kaungthaung-fuelေ႐ႊျပည္သာ သုသာန္ေျမ ဧရိယာ ကို ၿခံစည္း႐ိုးခတ္မည္ျဖစ္ရာ ေျမတိုင္း တာသည့္အခ်ိန္တြင္ ယင္းေျမအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ ေနထိုင္သည့္ အိမ္မ်ားရွိပါက ဖယ္ရွားခိုင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ့ ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ နာေရးကူညီမႈ အသင္း တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
” တျခား ဘာသာေတြရဲ႕ သုသာန္ ေျမေတြလည္း ၿခံစည္း႐ိုး ခတ္ထားေတာ့ ဗုဒၶဘာသာ သုသာန္ ေျမဧရိယာ အဝန္းအဝိုင္းကိုလည္း သီးသန္႔ျဖစ္ဖို႔ ၿခံစည္း႐ိုးခတ္မွာ ျဖစ္တယ္” ဟု အထက္ပါ အသင္း ဥကၠ႒က ဆိုသည္။
ယခင္က သုသာန္အနီး ေနထိုင္သူ နည္းေသာ္လည္း ယခုေနာက္ပိုင္း သုသာန္အနီးေနထိုင္သူ တျဖည္းျဖည္း မ်ားလာၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ား လည္း ရွိလာေၾကာင္း သုသာန္အနီး ေနထိုင္သူမ်ားက ဆိုသည္။
ေျမယာ က်ဴးေက်ာ္ထားျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ကို တိုင္းတာမွသာ သိရ မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ တိတိက်က် မသိေသးဟု ယင္းအသင္းက ေျပာ သည္။
ေကာ့ေသာင္းတြင္ ဗုဒၶဘာသာ သုသာန္အပါအဝင္ သုသာန္ ၇ ခုရွိၿပီး တျခားဘာသာ သုသာန္မ်ားမွ ၿခံစည္း ႐ိုးခတ္ထားၿပီး ဗုဒၶဘာသာ သုသာန္မွာ ယခုမွ ၿခံခတ္မည္ျဖစ္သည္။