ေမာင္းမကန္ ကမ္းနဖူး ဆိုင္တန္းမ်ား ဇူလိုင္လကုန္ ေ႐ႊ႕ရမည္

0
475

ေမာင္းမကန္ ကမ္းေျခ ကမ္းနဖူးရွိ ဆိုင္တန္းမ်ားကို ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာင္းမကန္ ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးထံမွ သိရသည္။


ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔ ထားဝယ္ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးႏွင့္ အဖြဲ႕၊ ေမာင္းမကန္ ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးႏွင့္ကမ္းေျခ စားေသာက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ား တက္ေရာက္ သည့္ ေမာင္းမကန္ကမ္းေျခဆိုင္တန္းမ်ား ကိစၥ အစည္းအေဝးတြင္ ယင္းသို႔ဆုံး ျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ကမ္းနဖူးတေလၽွာက္ရွိ ဆိုင္တန္း မ်ားအား ဖယ္ရွားလၽွင္ကမ္းေျခ၏ သဘာ၀အလွ ေပၚလြင္လာမည္ျဖစ္၍ ကနဦး ဘန္ဂလိုမ်ားကို ၿခံစည္း႐ိုး သတ္မွတ္ၿပီး၊ ၿခံစည္း႐ိုးမွ အျပင္ဘက္ ေပ ၅၀အတြင္းဆိုင္မ်ား ေ ရာင္းခ်ရန္ ေနရာ သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာင္းမကန္ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးယူသိန္းကေျပာဆိုသည္။
အဆိုပါ အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္ အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆို လၽွင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရမည့္ဆိုင္ခန္းေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။မူလဆိုင္၏ အက်ယ္အဝန္းအတိုင္း ျပန္လည္ေရာင္းခ် ခြင့္ျပဳမည္ဟု ေျပာထားေသာ္လည္း  ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရမည့္ေနရာသို႔ ဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္ႏိုင္ရန္ လမ္းမႀကီးမွကမ္းေျခ သို႔ ဆင္းသည့္လမ္းေဟာင္းမ်ားကို    ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ေပး၊ အသစ္ေဖာက္ လုပ္ေပးရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုင္ရွင္မ်ားကေျပာသည္။