ကမ္းေဇာ္ဆီ ေဈးက်

0
561

ကမ္းေဇာ္ေစ့မ်ား လႈိင္လႈိင္ေပါကာ ထြက္ႏႈန္းမ်ားလာသည့္အတြက္ ကမ္းေဇာ္ဆီေဈး က်ဆင္းလာေၾကာင္း ယင္းဆီ အေရာင္းအဝယ္ လုပ္သူမ်ား ထံမွ သိရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားက ကမ္းေဇာ္ေစ့ ၁ ျပည္ကို က်ပ္ ၆ ေသာင္းမွ ၈ ေသာင္းအထိ ေဈးႀကီးေပး ဝယ္ရကာ ဆီတစ္ပုလင္းကို က်ပ္ ၁၆၀၀၀၀ မွ ၁၈၀၀၀၀ အထိ ေပါက္ေဈး ရွိခဲ့သည္ဟု ျမစ္ငယ္ရပ္ကြက္ရွိ ကမ္းေဇာ္ေစ့ အဝယ္ဒိုင္မွ သိရသည္။

ကမ္းေဇာ္ေစ့မ်ားသည္ သုံးႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ ထြက္ႏႈန္းမ်ားတတ္ၿပီး ယင္း သို႔ အထြက္မ်ားခ်ိန္တြင္ ကမ္းေဇာ္ ဆီေဈးလည္း အလိုလို ထိုးက်သြား တတ္ၾကာင္း ကမ္းေဇာ္ဆီႏွင့္ အေစ့ေတြ ကို အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ေနသူ ေဒၚဝါဝါက ရွင္းျပသည္။
” အခုႏွစ္က အေစ့ထြက္တာ မ်ားေတာ့ ၁ ျပည္ကို က်ပ္ ၁၈၀၀၀ မွ ၂၀၀၀၀ အထိပဲ ရွိပါတယ္၊ ဆီပုလင္းကလည္း ၁ သိန္းႏွင့္ ၁ သိန္းတစ္ေသာင္းဝန္းက်င္ေလာက္ပဲ က်န္ေတာ့တယ္ ” ဟု ၎က ထပ္ေလာင္း ရွင္းျပသည္။ ကမ္းေဇာ္ေစ့သည္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ ဘုတ္ျပင္း၊ ေကာ့ရဲကၽြန္း၊ ကံေမာ္ေက်း႐ြာ၊ ေမာ္ေခါင္း တုံးေက်း႐ြာႏွင့္ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ မ်ားရွိ ေက်း႐ြာတြင္ ေပါက္ေရာက္ လ်က္ရွိၿပီး၊ အဆိုပါ ကမ္းေဇာ္ပင္သည္ သုံးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ အသီးသီးေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။