မြန္အမ်ိဳးသားပါတီႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္မည္မဟုတ္ဟု မြန္ေဒသလုံး ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ ဆို

0
430

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႐ုံးခန္း စတင္ဖြင့္လွစ္ကာ ပါတီစည္း႐ုံးေရး တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ မြန္အမ်ိဳးသား ပါတီႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မည္ မဟုတ္ ဟု ယင္းၿမိဳ႕နယ္ မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္အတြင္း မြန္လူ မ်ိဳးေတြ ေနထိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ပါတီဝင္မ်ား စုေဆာင္းၿပီး ရပ္^ေက်း႐ုံး ေတြ ဖြင့္ကာ စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ျပဳလုပ္သြား မည္ဟု မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ ဗဟို ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ႏိုင္ေငြသိန္းက ေျပာ သည္။
သို႔ေသာ္ လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ တြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေရး အခ်ိန္ယူရ မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပါတီအေနျဖင့္ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ အတြင္း ဝင္ၿပိဳင္ မၿပိဳင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနီးမွ ထုတ္ျပန္မည္ ဟု ယင္းပါတီက ဆိုသည္။
” ပါတီအေပၚ ဘယ္လိုမွ မျမင္ပါ ဘူး။ လူမ်ိဳးအေရး လုပ္ေဆာင္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေကာင္းတယ္လို႔ ျမင္ တယ္။ ပါဝင္ၿပီးေတာ့ ႏွစ္ပါတီ ပူးေပါင္းမွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕နယ္ မြန္ေဒသလုံး ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ ဥကၠ႒ ႏိုင္မန္းျမင့္ ေအာင္က ဆိုသည္။
မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရ စီပါတီႏွင့္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီတို႔ ပူးေပါင္းရန္ ၫွိႏႈိင္းမႈ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။