ခေမာင္းသြယ္ေဒသ သဘာ၀သစ္ေတာတြင္ ေဒသမ်ိဳးရင္း အပင္မ်ား စိုက္ထည့္မည္

0
430

ထားဝယ္ခ႐ိုင္ ေမတၱာၿမိဳ႕နယ္၊ ခေမာင္းသြယ္ေဒသရွိ သဘာ၀သစ္ေတာ အတြင္းသို႔ ကမၻာ့သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ေန႔ (ဇြန္လ၅ရက္ေန႔)တြင္ ေဒသမ်ိဳးရင္း အပင္မ်ား စိုက္ထည့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူထုအေျချပဳ ေရရွည္တည္တံ့ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာ္မတီ (CSLD) မွ အတြင္း ေရးမႉး ဦးေစာကဲဒိုက ေျပာသည္။
သဘာ၀ သစ္ေတာအတြင္းသို ေဒ သမ်ိဳးရင္းအပင္ စိုက္ထည့္ျခင္းကို ခ ေမာင္းသြယ္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား ဘ၀ ႏွင့္ သဘာ၀ေရာင္ ျခည္ေကာ္မတီ (RKIPN) မွ ဦးေဆာင္ ေဒသခံျပည္သူ မ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ မည္ျဖစ္ၿပီး အပင္ေရ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ စိုက္ထည့္ႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထား ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။
” လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ေဒသခံမ်ား ပူးေပါင္း ပါဝင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဖိတ္ေခၚ တာ၊ ေဆာ္ဩတာေတြ လုပ္ေဆာင္ေနပါ တယ္ ” ဟု ေစာကဲဒိုက ဆိုသည္။
အဆိုပါ ခေမာင္းသြယ္ေဒသ အတြင္း ယခင္က သစ္ထုတ္လုပ္ငန္း မ်ားေၾကာင့္ သစ္ပင္မ်ား ျပဳန္းသြားခဲ့ ရျခင္း၊ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္မ်ား ေၾကာင့္ ေတာေတာင္ႏွင့္ ေခ်ာင္းကမ္းပါး ၿပိဳျခင္း၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေရ နည္းလာ ျခင္း၊ သားငါးတိရစၧာန္မ်ား ရွားပါးလာ ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဒသမ်ိဳးရင္း သစ္ပင္ မ်ားကို စိုက္ထည့္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
ခေမာင္းသြယ္ေဒသတြင္ ေရေဝေရ လဲေတာ၊ တိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ အသုံး ခ်သစ္ေတာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး သစ္ ေတာ၊ ပရေဆးသစ္ေတာ၊ ခ်က္ျမႇဳပ္သစ္ေတာ (ေမြးဖြားသည့္အခါခ်က္ျမႇဳပ္သည့္ ေတာ)၊႐ိုးရာဓေလ့ သစ္ေတာ၊ ငါးေဘး မဲ့အိုင္ႏွင့္ သခ်ႋဳင္းေျမေနရာအပါအဝင္ ထိန္းသိမ္းေရး ဧရိယာ ၉ ေနရာ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ (RKIPN) ေကာ္မတီ က လုပ္ေဆာင္လၽွက္ရွိသည္ဟု ယင္း ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။
ေကာ္မတီ၏ သုေတသနျပဳခ်က္ အရ ယင္းေဒသတြင္ တိရစၧာန္အမ်ိဳး အစား ၅၃မ်ိဳး၊ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ အမ်ိဳးအစား ၁၁၇မ်ိဳး၊ ပရေဆးပင္ အမ်ိဳး အစား ၁၁၁မ်ိဳးႏွင့္ သစ္ပင္အမ်ိဳး အစား ၁၆၂မ်ိဳးရွိေၾကာင္း သိရသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ထန္းတပင္ ေရေနသတၱဝါေဘးမဲ့အိုင္၊ ဆိပ္ၿဖဳံးငါး ေဘးမဲ့အိုင္ႏွင့္ အထက္ဆိတ္ၿဖဳံးရွိ ေရ ေဝေရလဲ့ ထိန္းသိမ္းေရးေတာ တို႔ကို သတ္မွတ္ကာ ထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိသည္ဟု ခေမာင္းသြယ္ေဒသခံမ်ားက ေျပာ ဆိုသည္။
ယင္း ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ေန႔တြင္ ခေမာင္းသြယ္ေဒသရွိ သစ္ေတာမ်ားသို႔ ေဒသမ်ိဳးရင္း သစ္ပင္စိုက္ထည့္ မည့္ အျပင္ ခေမာင္းသြယ္ေဒသ၊ ဆိတ္ျဖဳန္း ေက်း႐ြာတြင္ လက္မႈပညာပစၥည္း ၿပိဳင္ ပြဲႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဆက္ ႏြယ္ေသာ ပန္းခ်ီၿပိဳင္ပြဲမ်ားကိုပါ ျပဳ လုပ္မည္ ဟု CSLD ထံမွ သိရသည္