ေမာေတာင္ဂိတ္မွ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တစ္ညအိပ္ႏွစ္ရက္ခရီး စသြားခြင့္ျပဳ

0
473

ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ဂိတ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ ေမာေတာင္နယ္စပ္ဂိတ္မွ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တစ္ညအိပ္ႏွစ္ရက္ခရီး သြားလာခြင့္ကို ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔မွစၿပီး စတင္ခြင့္ျပဳလိုက္ ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပရာကၽြတ္ခီရီခန္ ခ႐ိုင္ဝန္ က ေျပာၾကားသည္။


ပရာကၽြတ္ခ႐ိုင္ ပရာကၽြတ္ဂရန္း ဟိုတယ္တြင္ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ပရာကၽြတ္ခီရီခန္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္တို႔အၾကား ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရးႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးက႑တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးျမႇင့္တည္ ေဆာက္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား ေဆြးေႏြးဖလွယ္ ပြဲတြင္ ပရာကၽြတ္ခ႐ိုင္ဝန္က ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာဆိုခဲ့သည္။thai-myan-border-gte
ေမာေတာင္ နယ္စပ္ဂိတ္ႏွင့္ တဆက္တည္းရွိ ထိုင္းႏိုင္ငံဆင္းခြန္ဂိတ္ ကို အထူးနယ္စပ္ဂိတ္အျဖစ္သို႔တိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ပြဲကိုေမလ ၂၃ ရက္ေန႔ကဆင္းခြန္နယ္စပ္ဂိတ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
” စေနေဈးလို႔ေခၚတဲ့ ပရာကၽြတ္ ေဈးထဲကိုပဲ သြားခြင့္ရခဲ့တာပါ။ အခု ေတာ့ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြထဲကိုသြားလာ လည္ခြင့္ရမယ္” ဟု ေမာေတာင္ေဒသခံ တစ္ဦးက ဆိုသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ အထူးနယ္စပ္ဂိတ္ အျဖစ္တိုးျမႇင့္ခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာဘက္မွ ထိုင္းႏိုင္ငံ ပရာကၽြတ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ တိုက္နယ္ ၅ ခုသို႔ တစ္ညအိပ္ႏွစ္ရက္ခရီး အျဖစ္ စတင္သြားလာခြင့္ျပဳေပးျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း အထက္ပါ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ပြဲအရ သိရသည္။
ယခင္ကဆင္းခြန္ ယာယီနယ္စပ္ဂိတ္မွတဆင့္ပရာကၽြတ္ၿမိဳ႕အနီးအနားသို႔သာ ေန႔ခ်င္းျပန္ခရီးသာသြားလာခြင့္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔ျပင္ ေမာေတာင္နယ္စပ္ဂိတ္ကို တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ အတြက္ ထိုင္းဘက္မွ ျမန္မာဘက္သို႔ နယ္စပ္ျဖတ္သန္း ခြင့္လက္မွတ္Border Pass(BP) ျဖင့္ ၁၃ ညအိပ္ ၁၄ ရက္၊ ယာယီနယ္စပ္ ျဖတ္သန္းခြင့္လက္မွတ္ Temporary Border Pass(TBP) ျဖင့္ ၆ ညအိပ္ ၇ ရက္သြားလာ ခြင့္ျပဳေပးသြားမည္ ဟု ေမာေတာင္နယ္စပ္ဂိတ္ စခန္းမွသိရသည္။ ျမန္မာဘက္မွ ေမာေတာင္နယ္စပ္ စခန္းကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၈ ရက္ေန႔က တရားဝင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။