ျမိတ္ ၈၈ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး အင္န္အယ္လ္ဒီ ေျပာင္း

0
417

ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ၈၈မ်ိဳးဆက္ႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွ ဘ႑ာေရး တာဝန္ခံ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးတင္ကိုကိုဦးသည္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရအဖြဲ႕သို႔ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ေမလဆန္း ပိုင္းက ဝင္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ၎ထံမွ သိရသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး အတြက္ အင္န္အယ္လ္ဒီ ပါတီဘက္မွ ၈၈ အဖြဲ႕က လုံး၀ ရပ္တည္မည္ ဟူသည့္ သေဘာထားကို ျပတ္ျပတ္ သားသား ေပၚေပါက္ရန္ ရည္႐ြယ္၍ ပါတီသို႔ ကူးေျပာင္း လိုက္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးတင္ကိုကိုဦးက ေျပာသည္။
” ကူးေျပာင္းတာက ေလာေလာ ဆယ္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ တစ္ေယာက္တည္း ပါ။ က်န္တဲ့ လူေတြလည္း ရွိေကာင္း ရွိလာႏိုင္မယ္။ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ထဲမွာ ေနာက္ တစ္ဦးရွိလာဖို႔ ရွိပါတယ္ ” ဟု ၎က ဆိုသည္။
ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးကို အင္န္အယ္လ္ဒီႏွင့္ ၈၈ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ ရွိသည့္အတြက္ ၈၈ အဖြဲ႕၏ သေဘာ တူညီမႈျဖင့္ ပါတီဘက္ကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ သေဘာျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ထပ္ဆင့္ေျပာသည္။
” ရပ္ကြက္ထဲကေနၿပီး ဝင္ထားတဲ့ ႐ိုး႐ိုး ပါတီဝင္ တစ္ေယာက္ပါပဲ အျခား ဘာရာထူးမွ မရွိပါဘူး ” ဟု ဦးတင္ကိုကိုဦး က ေျပာသည္။
ဦးတင္ကိုကိုဦးသည္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ဘ႑ာေရး တာဝန္ခံ အျဖစ္ ၃ ႏွစ္ခြဲခန္႔ တာဝန္ယူခဲ့ သူ ျဖစ္သည္။