သန္းဖို ေက်ာင္းကန္ထ႐ိုက္ ကတိအတိုင္း ၿပီးေအာင္ မေဆာက္

0
679

သန္းဖို အ.မ.က ေက်ာင္းကို ျပဳျပင္ ရန္ တာဝန္ယူထားသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမွကတိအတိုင္း ၿပီးေအာင္ မေဆာက္ေပးဟု ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ ေဆာင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျမစ္မရပ္ကြက္ပုလဲ လမ္းရွိ ယင္းေက်ာင္းေဆာင္ကို တိုင္း အစိုးရရန္ပုံေငြ ၄၃.၇ သိန္းျဖင့္ျပဳျပင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းျပဳျပင္ရန္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရသည့္ လုပ္ငန္းရွင္က မတ္လ ပထမ အပတ္တြင္ လာေရာက္ျပဳျပင္ေပးၿပီး တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ႏွင့္ ရပ္နားထားေၾကာင္း ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ ဦးေအးဝင္း က ေျပာသည္။
thanpho-ps-myeik

” ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ကနီးေနၿပီ ” ဟု ဦးေအးဝင္း က ဆိုသည္။
ေက်ာင္းျပဳျပင္ထားသည္မွာ တစ္ဝက္ တစ္ပ်က္ျဖစ္ေနၿပီး ေက်ာင္းဖြင့္ ခ်ိန္မွာ မိုးရာသီျဖစ္သည့္အတြက္ ကေလးမ်ား စာသင္ၾကားရန္ အခက္ေတြ႕ မည္ဟု အလယ္ကၽြန္းနယ္ေျမ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးခိုင္ငယ္ကေျပာသည္။
ဧၿပီလကုန္တြင္အၿပီးျပဳျပင္မည္ဟု ကတိေပးထားေသာ္လည္း ယခုေက်ာင္း မ်ား ျပန္ဖြင့္ေတာ့မည့္အခ်ိန္အထိ မၿပီး ေသးသည့္အတြက္ ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ ေဆာင္မ်ားႏွင့္ေက်ာင္းအုပ္က စိုးရိမ္ေန သည္ဟု ဦးခိုင္ငယ္ကေျပာသည္။
အလားတူ ကတၱလူေက်း႐ြာ အေျခခံ ပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းကိုလည္း ျပဳျပင္ရန္က်ပ္သိန္း ၃၃၀ ျဖင့္တင္ဒါ ေအာင္ထားေသာ အထက္ပါလုပ္ငန္းရွင္ ဦးရဲေအာင္က ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ အၿပီးေဆာက္လုပ္မည္ဟု ကတိေပးထား ေသာ္လည္း တစ္ဝက္ တစ္ပ်က္ျဖင့္ ဆက္ မလုပ္ေတာ့ဘဲ ရပ္နားထားခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ ေက်ာင္းမ်ားမွသိရသည္။
အ.မ.ကသန္းဖို ၂ ထပ္ ေက်ာင္းေဆာင္သည္ သူငယ္တန္းမွ စတုတၳတန္းအထိ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူဦးေရ ၁၀၀ နီးပါးခန္႔ပညာသင္ၾကားေနေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းေဆာင္ ၏ ေခါင္မိုး၊ မ်က္ႏွာက်က္၊ ျပတင္း ေပါက္မ်ား၊ ေလွကားလက္ယမ္းမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းအေရွ႕တံခါးမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ ရမည္ ျဖစ္သည္။