ေက်ာင္းအပ္ခ်ိန္ အပိုေငြေကာက္ခံက တိက်စြာ တိုင္ၾကားရန္လို

0
453

ေက်ာင္းအပ္ႏွံခ်ိန္တြင္ အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ားက အပိုေငြေကာက္ခံ ပါက တိက်စြာတိုင္ၾကားရန္ လိုအပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး ပညာ ေရး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ုံးမွ ၫႊန္ၾကား ေရးမႉးက ေျပာၾကားသည္။

သူငယ္တန္းမွ ဆယ္တန္းအထိ အခမဲ့ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံရာတြင္ မည္သည့္ အခ ေၾကးေငြမၽွ ေပးစရာ မလိုအပ္ေၾကာင္း အထက္ပါၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးထြန္းရီက ေျပာသည္။
” တကယ္လို႔ ပိုက္ဆံေကာက္ရင္ တိုင္တဲ့သူ အေနနဲ႔ နာမည္၊ မွတ္ ပုံတင္ေတြနဲ႔တကြ တိတိက်က်တိုင္ဖို႔ လိုတယ္။ တိုင္တဲ့အေပၚမွာ ေသခ်ာ စစ္ေဆးၿပီး ေပၚရင္ေပၚသေလာက္ အ ေရးယူမယ္ ” ဟု ဦးထြန္းရီက ဆိုသည္။
ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းၿပီး တိုင္ၾကားရန္ ေျပာျခင္းသည္ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ သေဘာပါေနၿပီး ေက်ာင္းသားမိဘ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာ ေရးကိုငဲ့ၿပီး တိုင္မည္မဟုတ္ဟု ထားဝယ္ အ.ထ.က ၁ သတၱမတန္းေက်ာင္းသား တစ္ဦး၏ အုပ္ထိန္းသူက ေျပာ သည္။
” ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ႀကဳံရင္ေတာ့ တိုင္မယ္ ” ဟု အထက္ပါ အုပ္ထိန္းသူက ဆိုသည္။
ယခုႏွစ္တြင္ သူငယ္တန္းမွ ၁၀ တန္းအထိ အခမဲ့ ပညာေရးစနစ္အျပင္ မူလတန္းေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အားလုံးကို ေက်ာင္းဝတ္စုံ တစ္စုံစီႏွင့္ ဗလာစာအုပ္ ၆ အုပ္စီ ေထာက္ပံ့ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ုံးထံမွ သိရ သည္။