ေမးတာကို ေျဖပဲ ေျဖပါလား

0
522

လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္သည့္အေမးအေျဖမ်ားကို ဖတ္ရနားေထာင္ ရသည့္အခါ အေျဖမ်ားကို ေဝ့လည္ေၾကာင္ပတ္ ေျဖသည္ကိုေတြ႕သည္။
ထို႔အျပင္ေမးခြန္းႏွင့္ တိုက္႐ိုက္မပတ္သက္သည့္ မလိုအပ္သည့္ အပိုအခ်က္အလက္မ်ား ထူလျဗစ္ကိုလည္း အၿမဲလိုလိုထည့္သြင္း ေျဖၾကား ေလ့ရွိသည္။
ယင္းအေမးအေျဖပုံစံသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုအီထိုင္းေစသကဲ့သို႔လႊတ္ ေတာ္က်င္းပသည့္ အခ်ိန္ကိုလည္း အေတာ္စားေပသည္။

ထို႔အျပင္ ေဝ့လည္ေၾကာင္ပတ္ ေမးခြန္းမ်ားကလည္း အဆိုမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္သိခ်င္သည့္လူထုကို စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္ေစသည္။ ေျဖၾကားသည့္သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ မ႐ိုးသားမႈကိုလည္း အထင္းသား ေတြ႕ရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔ကကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚတင္တင္ရီ၏ ေက်ာက္မီးေသြး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေမးခြန္းကိုသက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနေျဖၾကားသည္မွာ လိုရင္းမေရာက္ေပ။ ထို႔အျပင္ ထပ္ဆင့္ေမးသည့္ေမးခြန္းျဖစ္သည့္ ၿမိတ္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္တည္ေဆာက္မည့္ ၅၀ မဂၢါဝပ္ ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံတည္ေဆာက္ရာတြင္ တစ္ပတ္ရစ္စက္ပစၥည္းမ်ားကိုသုံးၿပီး တည္ေဆာက္ေန သည္ကိုသိမသိေမးခြန္းကိုလည္း လိုရင္းမေျဖဘဲ ေဝ့ေျဖသြားသည္။

သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ေမးတာကိုမေျဖတတ္ေလာက္ ေအာင္ညံ့ေနၿပီလားဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိေနပါသည္။ ေမးခြန္းမ်ားကို နားမလည္ေလာက္ေအာင္စြမ္းရည္နိမ့္ေနၿပီလားဟု ေတြးစရာျဖစ္လာသည္။

” ထမင္းစားၿပီးၿပီလား ” ဟု ေမးသည္ကိုတစ္ႏွစ္စပါးထြက္ႏႈန္း၊ ျပည္ပပို႔ သည့္ပမာဏ၊ ထြက္သည့္ဆန္အမ်ိဳးအစားလိုက္တန္ခ်ိန္စာရင္းႏွင့္ဌာနမွလုပ္ထားသည့္ လႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ားကိုတန္းစီဖတ္ျပေနသည္မွာအခ်ိန္ ကုန္လူပန္း အက်ိဳးမရွိသကဲ့သို႔စိတ္ပ်က္ဖို႔လည္း အလြန္ေကာင္းေပသည္။
ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္လက္ရွိသက္တမ္းမကုန္မီအေျဖရွာႏိုင္ပါကအေတာ္ေကာင္းမည္ဟု ေတြးမိသည္။ သမိုင္းဝင္မည့္ အေျဖတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေပမည္။

လူထုအတြက္ေကာလႊတ္ေတာ္အတြက္ပါအက်ိဳးရွိမည့္အေျဖလည္း ျဖစ္သည္။ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ေ မးတာကို သာေျဖပါမွ ျပည္သူကိုယ္စားလွယ္ ဟုေခၚသည့္ အမတ္မ်ား၏ အားထုတ္မႈသည္လည္း အရာေရာက္မည္ျဖစ္သည္။
သို႔မဟုတ္ပါက လုပ္ကားလုပ္၏ မရျဖစ္ကာေမးခြန္းမ်ားသာမ်ားေနၿပီး အေျဖမရွိျဖစ္ေနေပမည္။ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း လိုရင္းမေရာက္သည့္အေျဖမ်ားျဖင့္သာစခန္းသြားေနရသည္။
တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ” လိုရင္းေရာက္သည့္အေျဖမ်ား ရရွိေရး” ကို စိတ္ဝင္စားမည္ဟု ထင္ပါသည္။