မြန္မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔ေၾကညာမည္

0
486

မြန္ျပည္နယ္၏ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္ စာရင္းကိုဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ ေၾကညာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲထံမွ သိရသည္။


မြန္ျပည္နယ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားစာရင္း ကို မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ကစတင္ျပဳစုခဲ့ၿပီး ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ရာႏႈန္းျပည့္ ၿပီးစီး ၿပီျဖစ္၍လိုအပ္သည့္စိစစ္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ ေနေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ တာဝန္ခံအရာရွိ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးမွ ဦးဟိဏ္းလင္းထက္က ေျပာသည္။
” မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ၁၄ ရက္ကပ္မယ္  ”  ဟု ၎ကေျပာသည္။
မြန္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္၏ ခန္႔မွန္း အေျခခံမဲဆႏၵရွင္မ်ားစာရင္းသည္ ၁၂ သိန္း ၂ ေသာင္းေက်ာ္ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္း ထားေသာ္လည္း မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းျပဳစု ၿပီးခ်ိန္တြင္ ၁၄ သိန္း ၂ ေသာင္းေက်ာ္အထိရွိ သည္ဟု သိရသည္။
မဲဆႏၵရွင္မ်ားစာရင္းကိုရပ္။ေက်း ေကာ္မရွင္မ်ားမွတဆင့္ အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ေၾကညာေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
” မဲစာရင္းကပ္တဲ့ေနရာမွာရပ္ကြက္။ေက်း႐ြာ ေကာ္မရွင္႐ုံးေလာက္နဲ႔ေတာ့ လုံေလာက္မႈမရွိပါဘူး။ ထင္သာျမင္သာရွိ  ႏိုင္တဲ့ေနရာမ်ိဳးေတြမွာထင္ထင္ရွားရွား ကပ္ ထားႏိုင္ဖို႔ျပည္သူေတြမ်ားမ်ားစားစား စိတ္ဝင္စားေအာင္ လုပ္ႏိုင္ဖို႔လိုတယ္ ”  ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း မွ ဦးခင္ေမာင္တင့္ကေျပာသည္။
မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ထုတ္ျပန္ရာတြင္ မွားယြင္းမႈရွိပါက မပါသင့္သူမ်ားပါဝင္ျခင္း၊ မွားျခင္း၊ ပ်ယ္ဖ်က္ျခင္းဆိုသည့္ပုံစံ ၃ မ်ိဳး ျဖင့္မဲစာရင္းအသစ္ေလၽွာက္ၿပီး ျပင္ဆင္ ႏိုင္သည္ဟု ျပည္နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲက ေျပာသည္။