လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ထားဝယ္တိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ခုတြင္ ဝင္ၿပိဳင္မည္

0
369

လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျပည္လုံး ကၽြတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ထားဝယ္ တိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ခုရွိ မဲဆႏၵနယ္ အားလုံးတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းပါတီ (ဗဟို) ဥကၠ႒ဦးေအးမင္းက ေျပာၾကား သည္။

ထားဝယ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ထားဝယ္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ေလာင္းလုံး ၿမိဳ႕နယ္၊ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔ရွိ မဲဆႏၵနယ္ မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု သိရသည္။
” ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားကို လ်ာထားၿပီး ျဖစ္တယ္” ဟု ဦးေအးမင္းက ဆိုသည္။
အဆိုပါ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ သတ္မွတ္ထားေသာ မဲဆႏၵနယ္ အသီး သီးတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္ စားလွယ္ စာရင္းေတာင္းခံလာသည့္ အခ်ိန္တြင္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ စီစဥ္ လ်က္ရွိသည္ဟု ထားဝယ္တိုင္းရင္းသား မ်ားပါတီ(ဗဟို)ထံမွ သိရသည္။
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ထားဝယ္တိုင္ရင္းသား သိကၡာရွိစြာ ခိုင္ခိုင္မာမာ ေပၚေပါက္လာေရး တို႔အတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆို သည္။
ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ယခုႏွစ္ ေအာက္ တိုဘာလကုန္ (သို႔) ႏိုဝင္ဘာလဆန္း တြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေ႐ြး ေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ပါတီေပါင္းစုံ တို႔ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔က ေတြ႕ဆုံခ်ိန္ တြင္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြး ေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒က ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း အထက္ပါပါတီမွ သိရသည္။
ထားဝယ္ တိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီ ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ တြင္ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ရခဲ့ၿပီး ထားဝယ္ၿမိဳ႕တြင္ ပါတီဗဟို ႐ုံးစိုက္ကာ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕တို႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးခြဲ မ်ား၊ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ရပ္^ေက်း႐ုံး ခြဲမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ထားသည္ဟု သိရ သည္။