ငါးမဖမ္းရရာသီကိစၥ ေရလုပ္ငန္း ဆက္စပ္သူအမ်ားစု မသိ

0
468

ယခုႏွစ္ငါးမဖမ္းရရာသီတြင္ ငါးဖမ္းဆီးခြင့္ လုံး၀ပိတ္မည့္အေပၚ ေရလုပ္ငန္းနဲ႔ ဆက္စပ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူ အမ်ားစု မသိေသးဟု ယင္းလုပ္ငန္းအသိုင္းအဝိုင္းမွ သိရသည္။


ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားကဲ့သို႔ ငါးဖမ္း ေလွမ်ားကို ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ဖမ္းဆီး ခြင့္ေပးသြားမည္ဟု ထင္ေနၾကေၾကာင္း ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူတစ္ခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။
ငါးသားေပါက္ရာသီျဖစ္သည့္ ဇြန္၊ ဇူလိုင္၊ ဩဂုတ္လတို႔ကို ငါးမဖမ္းရ ရာသီအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးမဖမ္းရရာသီမ်ားက ငါးဖမ္းေလွမ်ား ၏ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို အလ်ည့္က်ခြင့္ျပဳ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ငါး ဖမ္းဆီးခြင့္ကို လုံး၀ ပိတ္ပင္ထားေၾကာင္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန႐ုံး ဦးစီးမႉး ဦးထြန္းေနာင္ဦးက ေျပာသည္။