တီဗြီၾကည့္ စကားမ်ားရာမွ ဓားခုတ္မႈျဖစ္

0
454

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ ေ႐ႊျပည္သာရပ္ ကြက္ ေနအိမ္တစ္အိမ္တြင္ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔ ည ၁၀ နာရီက အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦး တီဗြီၾကည့္ရာမွ စကားမ်ားၿပီး ဓားခုတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အထက္ပါ အိမ္တြင္ တီဗြီလာ ၾကည့္သည့္ အမ်ိဳးသား ႏွစ္ဦးအနက္ တစ္ဦးမွာ အရက္မူးေနၿပီး တီဗြီၾကည့္ ရင္း စကားက်ယ္ေလာင္စြာ ေျပာသျဖင့္ က်န္တစ္ဦးက ဟန္႔တားရာမွ စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိသည္။
ဓားခ်က္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးမွာ ယင္းအိမ္ေရွ႕ တြင္ပင္ ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆုံးခဲ့ၿပီး လက္ရွိ တြင္ တရားခံမွ ထြက္ေျပးလြတ္ ေျမာက္ေနသည္ဟု သိရသည္။