ႏိုင္လြန္ကတၱရာခင္းရန္ က်ပ္သန္း သုံးေထာင္ငါးရာေက်ာ္ သုံးမည္

0
568

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြင္း ထားဝယ္ – ေရးလမ္း အစမွ နည္းပညာတကၠသိုလ္အထိ ၉ မိုင္ကို ႏိုင္လြန္ ကတၱရာ ခင္းရန္ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ရန္ပုံေငြ က်ပ္ သန္း ၃၆၉၄ သိန္းသုံးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လမ္းအထူးအဖြဲ႕(၂၃)မွ ဦးစီးအရာရွိ (ၿမိဳ႕ျပ) ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။

ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ လုပ္ကိုင္ေနၿပီး ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၿပီးစီး ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။
” မိုးတြင္းမွာ လုပ္ငန္း ရပ္နားထား မယ္ ” ဟု ၎က ဆိုသည္။
အက်ယ္ ၁၂ေပ ႏွင့္ ၁၈ေပရွိေသာ ယခင္ လမ္းေဟာင္းေနရာမ်ားကို ၂၄ ေပ အထိခ်ဲ႕ၿပီး ခင္းမည္ဟု သိရသည္။
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္က တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ရန္ပုံ ေငြက်ပ္ ၂.၂၅ ဘီလီယံျဖင့္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ ေပၚလမ္းတခ်ိဳ႕ စုစုေပါင္း ၅ မိုင္ ၄ ဖာလုံကို ႏိုင္လြန္ကတၱရာ ခင္းခဲ့သည္။