ေမာေတာင္သို႔ ထိုင္းမွ လၽွပ္စစ္ ဝယ္ယူရန္ ေျခလွမ္းစ

0
475

ထိုင္း – ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသျဖစ္ သည့္ ေမာေတာင္ေဒသသို႔ ထိုင္းမွ လၽွပ္စစ္ဝယ္ယူျဖန္႔ျဖဴးရန္ တာဝါတိုင္ စိုက္ထူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမလဆန္း ပိုင္းက က်င္းပသည့္ ဆင္းခြန္နယ္ စပ္ဂိတ္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ေရး ထိုင္း – ျမန္မာ တာဝန္ရွိသူမ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲမွ သိရသည္။


ေမာေတာင္လၽွပ္စစ္ မီးအတြက္ ေမာေတာင္ႏွင့္ ပရာကၽြတ္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ မီတာ ၄၀ အျမင့္ရွိ တာဝါတိုင္ တစ္ခုစီ စိုက္ထူၿပီး တိုင္တစ္တိုင္အတြက္ ထိုင္း ဘတ္ ၂၅ သန္းခန္႔ ကုန္က်မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ပရာေက်ာ့ၿမိဳ႕ လၽွပ္စစ္ျဖန္႔ ျဖဴးေရး ကုမၸဏီတစ္ခု တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။thai-e
အဆိုပါ လၽွပ္စစ္တာဝါတိုင္ စိုက္ ထူႏိုင္ရန္အတြက္ ဖိုးသီးခ်ိဳ လၽွပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး ကုမၸဏီ၊ ထိုင္း ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းကာ ပူးေပါင္းကာ အျမန္ဆုံး စိုက္ထူရန္ ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအစည္း အေဝးမွ သိရ သည္။
လၽွပ္စစ္တာဝါတိုင္ စိုက္ထူၿပီး စီးပါက တစ္ယူနစ္ကို ထိုင္းဘတ္ ၅ ဘတ္ခြဲႏႈန္း ထိုင္းဘက္မွ လၽွပ္စစ္ ဝယ္ ယူၿပီး ရရွိမည္ျဖစ္ကာ ေမာေတာင္တြင္ တစ္ယူနစ္ကို ဘတ္ ၇ ဘတ္ (က်ပ္ ၂၀၀ ေက်ာ္) ႏႈန္းခန္႔ျဖင့္ လၽွပ္စစ္မီး ျဖန္႔ျဖဴး ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ အစည္းအေဝးမွ သိရသည္။
လက္ရွိ ေမာေတာင္ေဒသတြင္ ပုဂၢလိက လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုမွ လၽွပ္စစ္မီးေပးေနၿပီး တစ္ယူနစ္ကို ေငြ ၇၀၀ က်ပ္ေပးေနရ ေၾကာင္း ေမာေတာင္ေဒသခံတစ္ခ်ိဳ႕ထံမွ သိရသည္။