ထားဝယ္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဖြဲ႕မည္

0
534

ထားဝယ္ခ႐ိုင္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း ကို ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းထံမွ သိရ သည္။


ေဒသဖြံၿဖိဳးမႈ အေျခအေနႏွင့္ လို အပ္ခ်က္အရ ထားဝယ္ခ႐ိုင္ ကုန္သည္ မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းကို ဖြဲ႕စည္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအသင္းမွ ဒု-ဥကၠဌ ဦးထိန္ဝင္းက ေျပာဆိုသည္။
” ယာယီ အလုပ္အမႈေဆာင္ အ ဖြဲ႕ကို လၽွိဳ႕ဝွက္မဲေပးစနစ္နဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္မယ္၊ ယာယီ အလုပ္ အမႈေဆာင္ သက္တမ္းကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ သတ္မွတ္ထားတယ္ ” ဟု ခ႐ိုင္အသင္း ျဖစ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးတင္ေအာင္သန္း က ေျပာသည္။
ထားဝယ္ခ႐ိုင္အတြင္း ဖြဲ႕စည္း ထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အသင္း အဖြဲ႕ တစ္ခုစီမွ အသိအမွတ္ျပဳ ေစ လႊတ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးစီအား ယာယီ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ တိုက္႐ိုက္ ပါဝင္ခြင့္ရွိသည္ဟု အသင္း အဖြဲ႕  စည္းမ်ဥ္းအရ သိရသည္။
” ဘာလုပ္မယ္ဆိုတာ ေစာင့္ ၾကည့္ ရဦးမယ္ ” ဟု ထားဝယ္ၿမိဳ႕ခံ ေရာ္ဘာလုပ္ ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာ ဆိုသည္။
ၿမိတ္ခ႐ိုင္ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္ မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းကို ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေကာ့ေသာင္း နယ္စပ္ကုန္ သည္မ်ားအသင္းကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ဖြဲ႕စည္း ထားသည္ဟု သိရသည္။
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္ သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္းကို ၁၉၉၁ခုႏွစ္ကတည္းက ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။