ဝဲကၽြန္းတြင္ ေရႏုတ္ေျမာင္း တူးေဖာ္

0
451

ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္အၾကာထိ ေရစီးေရလာ မေကာင္းသည့္ ထားဝယ္ ၿမိဳ႕၊ ဝဲကၽြန္းၿမိဳ႕သစ္တြင္ မိုးမဝင္မီ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား တူးေဖာ္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးလွေ႐ႊထံမွ သိရ သည္။


ယခုႏွစ္ မိုးရာသီ မတိုင္မီ ေရစီး ေရလာ ေကာင္းမြန္ေစရန္ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ တူးေဖာ္ ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလွေ႐ႊက ေျပာ သည္။
” အမွတ္ ၈ လမ္းတိုင္း ထားဝယ္ ျမစ္အထိ ေရာက္ေအာင္ တူးမယ္ ” ဟု ဦးလွေ႐ႊက ဆိုသည္။
ဝဲကၽြန္းရပ္ကြက္၊ တ႐ုတ္ဘုံ ေက်ာင္း နံေဘးလမ္းမွ ထားဝယ္ ျမစ္ အထိ တေျဖာင့္တည္းရွိသည့္ ၈ လမ္း တစ္ေလၽွာက္ လမ္းနံေဘး ဝဲယာတြင္ ငါးေပအနက္ရွိသည့္ ေရႏုတ္ေျမာင္း မ်ားကို တူးေဖာ္ေနသည္ ဟု စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။
သို႔ေသာ္ ေရႏုတ္ေျမာင္း အထက္ ပိုင္းကို ထားဝယ္ျမစ္အတြင္းသို႔ တ ဆက္တည္း တူးေဖာ္ထားျခင္းမရွိဘဲ ဝန္ႀကီးမ်ား အိမ္ယာနံေဘးရွိ ေခ်ာင္းကို ဆက္သြယ္ထားေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ သာယာေရးအဖြဲ႕မွ အငယ္တန္း အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးထံမွ သိရသည္။
ဝဲကၽြန္းၿမိဳ႕သစ္တြင္ တူးေဖာ္ၿပီး ပါက ထားဝယ္ၿမိဳ႕၏ အဓိက ေခ်ာင္း ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ေျမာင္းပုလဲေခ်ာင္းႏွင့္ ဘုေမၼာ္ေခ်ာင္းတို႔ကို တူးေဖာ္မည္ျဖစ္ကာ ေခ်ာင္းတစ္ေလၽွာက္ရွိ က်ဴးေက်ာ္ေန အိမ္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရန္ သက္ဆိုင္ ရာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး မ်ားအား အေၾကာင္းၾကားထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။