တိုင္းအတြင္း မီးၿငိမ္းသတ္ရာတြင္ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္စခန္းမွ ေျမပုံမ်ား အသုံးျပဳကြပ္ကဲသည့္ စနစ္ မလုပ္ႏိုင္ေသး

0
603
ဧၿပီ လ ၃၀ ရက္ေန႕ မီးေလာင္မႈျမင္ကြင္း ။ ဓာတ္ပံု - တင့္လြင္

မီးၿငိမ္းသတ္ရာတြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားကဲ့သို႔ ဗဟို ထိန္းခ်ဳပ္ စခန္းမွ ေျမပုံမ်ားအသုံးျပဳ ကြပ္ကဲသည့္ စနစ္ တိုင္းအတြင္း မလုပ္ႏိုင္ေသးဟု တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး မီးသတ္ ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူက ေျပာၾကား သည္။


ယင္းသို႔ မကြပ္ကဲႏိုင္ေသးေသာ္ လည္း မီးသတ္ယာဥ္မ်ားေပၚရွိ ရပ္ ကြက္အလိုက္ ေျမပုံမ်ားျဖင့္ မီးၿငိမ္း သတ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း အထက္ပါ တာဝန္ ရွိသူက ေျပာသည္။
” မီးသတ္ကားေပၚမွာ ရွိတဲ့ ေျမပုံမွာ ေရရရွိႏိုင္တဲ့ ေနရာ၊ မီးသတ္ ကား ဝင္ရ/မရ လမ္းေတြ ျပထားတယ္ “ဟု အထက္ပါ တာဝန္ရွိသူက ဆို သည္။
အဆိုပါ ေျမပုံအသုံးျပဳ၍ မီး ၿငိမ္းသတ္ျခင္း အေလ့အထကို မီးသတ္အရာရွိ သင္တန္း၊ မီးေလာင္ျပင္ ကြပ္ကဲမႈ သင္တန္းစေသာ သင္တန္း တို႔တြင္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးခဲ့ သည္ဟု သိရသည္။
အစိုးရ မီးသတ္ ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ခံမ်ားနည္း၍ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားလၽွင္ အခ်ိဳ႕ေသာ လမ္းမ်ား၌ မီးသတ္ယာဥ္ ဝင္^ထြက္ရန္ အခက္အခဲ ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး မီးၿငိမ္းသတ္ရန္ အခ်ိန္ ၾကန္႔ၾကာႏိုင္ေၾကာင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕ခံ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပုဂၢလိက ေရကား ေမာင္းသူ မ်ားက သုံးသပ္ ေျပာဆိုသည္။
” သူတို႔က ၿမိဳ႕ခံေတြေလာက္ လမ္း မသိႏိုင္ဘူး ” ဟု အထက္ပါ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ ခံက ဆိုသည္။
မီးေလာင္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို အေပၚ စီးမွ အေဝးသို႔ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ ထားဝယ္ မီးသတ္စခန္းတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ လုံၿခဳံေရး ကင္မရာမွာ ဧၿပီ လ ၂၇ ရက္ေန႔က မိုးႀကိဳးပစ္ခံထားရ၍ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အိုးလုပ္ မီးေလာင္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ အသုံး မျပဳႏိုင္ခဲ့ ဟု သိရသည္။
ယင္း လုံၿခဳံေရး ကင္မရာကို ေမ လ ၄ရက္ေန႔က ျပန္လည္ တပ္ဆင္ ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း လုံၿခဳံေရးကင္မရာ တပ္ဆင္သူမ်ားက ေျပာသည္။