မဲ႐ုံလုံၿခဳံေရးအတြက္ အရန္မီးသတ္မ်ားကို ယာယီ ရဲတပ္သားခန္႔မည္

0
373

လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဲ႐ုံလုံၿခဳံ ေရးအတြက္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ခုတြင္ အရန္မီးသတ္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ယာယီ ရဲတပ္သားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ခန္႔အပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ႐ိုင္မီးသတ္ ဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးမႉး ဦးေဇာ္ဝင္းထံမွ သိရသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အလိုက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကာလအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ကြက္ေက်း႐ြာမ်ားမွ မဲ႐ုံမ်ားတြင္ လုံၿခဳံေရးရဲတပ္သား အင္ အား မလုံေလာက္သည့္အတြက္ ယင္း သို႔ ေျပာင္းလဲတာဝန္ေပးရျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။
ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လၽွင္ ၃၅ ဦး ခန္႔အပ္ရန္ အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း ဦးစီးမႉး ဦးေဇာ္ဝင္းက ေျပာသည္။
မဲ႐ုံလုံၿခဳံေရးအတြက္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္စဥ္အတြင္း မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မွ ယာယီ ရပ္နားရမည္ျဖစ္ၿပီး မဲ႐ုံလုံၿခဳံ ေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ သင္တန္းမ်ားကိုလည္း သင္ၾကားပို႔ခ် ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစီးမႉးက ရွင္းျပသည္။
လက္ရွိတြင္ စတင္ခန္႔အပ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီး လစာမ်ားကိုလည္း လက္ရွိ ရဲတပ္သားတစ္ဦး၏ ႏႈန္းထား အတိုင္း ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ ေလာင္း ရွင္းျပသည္။
” အမ်ားစုက စိတ္ဝင္စားမႈ နည္း ေနပါတယ္ ” ဟု ၿမိတ္ေတာင္ ေက်း႐ြာမွ အရန္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး က ဆို သည္။
အလုပ္ကိုယ္စီရွိျခင္း၊ အလုပ္တာ ဝန္ အလုပ္ခ်ိန္စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား မထုတ္ျပန္ေသးသည့္ အတြက္ တာဝန္ယူ ရမည္ကို စဥ္းစား စရာျဖစ္ေနသည္ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ ျပဳသည္။
ၿမိတ္ခ႐ိုင္တြင္ ၿမိတ္၊ ကၽြန္းစု၊ တနသၤာရီ၊ ပုေလာႏွင့္ ပေလာက္ၿမိဳ႕ နယ္ခြဲတို႔ ရွိသည္။
ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အရန္ မီးသတ္ တပ္ရင္း(၄)ရင္းႏွင့္ အရန္ မီးသတ္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ အင္အား ၂၄၀၆ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။