ေကာ့ေသာင္း – ရေနာင္း နယ္စပ္ ကုန္သြယ္မႈ ကန္ေဒၚလာ ၆ သန္းေက်ာ္ က်ဆင္း

0
511

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ – ၂၀၁၅ ဘ႑ာ ေရးႏွစ္က ေကာ့ေသာင္း – ရေနာင္း နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ သန္း ေက်ာ္ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ေကာ့ေသာင္း နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး စခန္းထံမွ သိရသည္။


ယင္းဘ႑ာေရးႏွစ္၏ ပို႔ကုန္ႏွင့္ သြင္းကုန္ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ တန္ဖိုးက်ဆင္းသြားေၾကာင္း အထက္ပါဌာနမွ သိရသည္။
ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား က ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ လြယ္ကူၿပီး စရိတ္ သက္သာသည့္ ျမ၀တီဘက္ကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕ လုပ္ကိုင္ၾကသည့္အတြက္ ယခင္က ေကာ့ေသာင္းမွ ရန္ကုန္သို႔ တင္သြင္းသည့္ ကုန္တခ်ိဳ႕ ေလ်ာ့သြား သည္ဟု ေကာ့ေသာင္း နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ ေရးစခန္း ဒုၫႊန္ၾကားေရးမႉးက ရွင္းျပ သည္။
ထို႔အျပင္ ငါးမဖမ္းရ ရာသီေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္မႈေၾကာင့္လည္း ေရထြက္ပစၥည္း တင္ပို႔မႈ အနည္းငယ္ ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။
” လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးေၾကာင့္ လည္း ပါတယ္ ” ဟု ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ခံ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာ သည္။
ကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္လိုပါက လမ္း၊ တံတားႏွင့္ လၽွပ္စစ္မီးကို ျဖည့္ ဆည္းရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ လိုသည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳ သည္။
ယင္းသို႔ ကုန္သြယ္မႈ က်ဆင္း ျခင္းသည္ ထီးခီး၊ ေမာေတာင္၊ ျမ၀တီ စသည့္ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ား ဖြင့္လွစ္မႈႏွင့္ လည္း ဆက္စပ္သည္ဟု အထက္ပါ လုပ္ငန္းရွင္က ေျပာသည္။
၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ငါးႏွစ္ အတြင္း ယခုႏွစ္ကဲ့သို႔ ၂၀၁၂ – ၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကလည္း ကုန္သြယ္မႈ က်ဆင္းဖူးသည္ဟု ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီး ဌာန၊ေကာ့ေသာင္းနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး စခန္းထံမွ သိရသည္။

 

ေကာ့ေသာင္းနယ္စပ္ဂိတ္ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ တန္ဖိုး

ဘ႑ာႏွစ္ ပို႕ကုန္ (ကန္ေဒၚလာ) သြင္းကုန္ (ကန္ေဒၚလာ) စုစုေပါင္း (ကန္ေဒၚလာ)
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၃၈.၂၄၇ သန္း ၈၄.၂၅၅ သန္း ၁၂၂.၅၀၁ သန္း
၂၀၁၄- ၂၀၁၅ ၃၅.၈၅၁ သန္း ၇၉.၆၇၆ သန္း ၁၁၅.၅၂၇ သန္း