၃ႏွစ္အထက္ ေနထိုင္သူမ်ား အိမ္ေထာင္စုစာရင္း ထုတ္ေပးမည္

0
424

ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ အတြင္း ၃ ႏွစ္ အထက္ ေနထိုင္သူမ်ားကို အိမ္ေထာင္စု စာရင္း အခမဲ့ ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ ဦးစီးဌာန တိုင္းဦးစီးမႉး က ေျပာၾကား သည္။


ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳ လုပ္သည့္ မိုးပြင့္ အထူးစီမံခ်က္ လုပ္ငန္းရွင္းလင္းပြဲ တြင္ တိုင္းဦးစီးမႉးက  ယင္းသို႔ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။
အိမ္ေထာင္စု စာရင္း ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ ရပ္^ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕မ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။
နယ္စပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ေကာ့ေသာင္း တြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား အမ်ား အျပားေနထိုင္ၾကၿပီး အိမ္ေထာင္စုတြင္း မရွိဘဲ  ႏွစ္အတန္ၾကာ ေနထိုင္ေနသူမ်ား လည္း ရွိသည္ဟု ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး တစ္ခ်ိဳ႕ကဆိုသည္။
” တခ်ိဳ႕ဆို ရပ္ကြက္႐ုံးမွာ ဧည့္ စာရင္းတိုင္ၿပီး ေနထိုင္ၾကတယ္ ” ဟု ဘုရင့္ေနာင္ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သူ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးက ေျပာသည္။
ေ႐ြးေကာက္ပြဲ နီးလာၿပီျဖစ္သည့္ အတြက္ အသက္ျပည့္ၿပီးသူႏွင့္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္သူတိုင္း မဲေပးခြင့္ရရွိရန္ မွတ္ပုံတင္ ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းသို႔ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု  အထက္ပါ တိုင္းဦးစီးမႉးက ဆိုသည္။