ေမာင္မယ္ေရွာင္တြင္ ေရတြင္းတူးရာမွ ေရွးေဟာင္း အိုး ၂ လုံးေတြ႕

0
670

ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ ေမာင္မယ္ေရွာင္ ေက်း႐ြာ၊ ၆ ရပ္ကြက္ရွိ ေနအိမ္ ေျမၿပိဳက်လ်က္ရွိသည့္ ေရတြင္းအား ဧၿပီလ ၂၈ ရက္ေန႔က တူးေဖာ္ရာ ေရွးေဟာင္း အိုး ၂ လုံး တူးေဖာ္ရရွိ ခဲ့ေၾကာင္း ေရတြင္းပိုင္ရွင္ ေဒၚစန္းတင္ က ေျပာသည္။


ေရတြင္းထဲရွိ ေျမစာမ်ားကို ဖယ္ ရွားတူးေဖာ္ရာမွ ၁၂ ေပခြဲခန္႔ အနက္ တြင္ ယင္းေရွးေဟာင္းအိုး ၂ လုံး၊ အုတ္ခ်ပ္မ်ားႏွင့္ အိုးအပိုင္းအစ မ်ားကို ေတြ႕ရသည္ဟု ေဒၚစန္းတင္က ေျပာ သည္။
” အိုးေတြ ေပၚလာၿပီး စိတ္ပူလာလို႔ ဆက္မတူး ရဲေတာ့ဘူး ” ဟု ေဒၚစန္းတင္ က ဆိုသည္။
အဆိုပါ ေရတြင္းကို မိုးရာသီ မတိုင္မီ ဘိလပ္ကြင္းခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္  သုေတသနျပဳ လုပ္လို သူမ်ားမွ ဆက္လက္ သုေတသနျပဳ ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ဆက္မ တူးဘဲ ရပ္ထားမည္ဟု မိသားစုဝင္မ်ား ထံမွ သိရသည္။