မြန္လႊတ္ေတာ္ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန ထားရန္ AMDP တိုက္တြန္း

0
506
မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၀က္ဆိုက္ကို ေတြ႕ရစဥ္

လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူလူထုၾကား ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ စဥ္ဆက္မျပတ္ရွိေစရန္ လႊတ္ေတာ္သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာန ထားရန္ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ (AMDP) က တိုက္တြန္းသည္။

မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦးသစ္ ဖြင့္ပြဲ၌ AMDP က တိုက္တြန္းျခင္း ျဖစ္သည္။

“လူထုနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ လူထုနဲ႔ အစိုးရၾကားမွာ မရွင္းတာေတြ မၾကည္လင္တာေတြ အမ်ားႀကီးေပၚလာရာကေန ယံုၾကည္မႈေတြ လံုးဝေပ်ာက္သြားတဲ့ထိ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္”ဟု မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ႏိုင္က်န္ရစ္က ေျပာသည္။

ယင္းသို႕ မျဖစ္ေစရန္အတြက္ လူထုတင္ျပေတာင္းဆိုထားသည့္ ကိစၥမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ၏ အေရးယူေဆာင္ရြက္ထားမႈ အေျခအေနကို သတင္းအလြယ္တကူ ရယူႏိုင္ရန္ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာနထားရန္လိုေၾကာင္း ႏိုင္က်န္ရစ္က ေထာက္ျပသည္။

“ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္”ဟု မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးက်င္ေဖက တုန္႕ျပန္သည္။

လက္ရွိတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ လႊတ္ေတာ္ဝက္ဆိုက္ ( www.monhluttaw.com)ကို လြင့္တင္ထားၿပီး လႊတ္ေတာ္သို႕ လည္း မည္သူမဆို လာေရာက္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္ဟု ဦးက်င္ေဖက ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အဦအသစ္ကို ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၉၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ အကုန္က်ခံ တည္ေဆာက္ထားခဲ့ၿပီး မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ယခင္က လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကို ျပည္နယ္ အစိုးရ ႐ုံးဝင္းအတြင္းရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အဦးေနရာ၌ က်င္းပလာခဲ့ရၿပီး လာမည့္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးကိုမူ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အဦးအသစ္တြင္ စတင္ က်င္းပ သြားမည္ျဖစ္သည္။