၃ ႏွစ္အတြင္း ၿမိတ္တြင္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး လမ္း ၇၀ ေက်ာ္

0
534

ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၃ ႏွစ္အတြင္း ကိုယ့္အားကိုယ္ ကိုးခင္းသည့္ ကြန္ကရစ္လမ္း ၇၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး႐ုံး အင္ဂ်င္နီယာ ဦးစိန္ဝင္းထံမွ သိရသည္။၂၀၁၂ – ၁၃မွ ၂၀၁၄ – ၁၅ ဘ႑ာ ေရးႏွစ္မ်ားအတြင္း လမ္းေပါင္း ၇၇ လမ္း၊ အရွည္ ၈ မိုင္ ၁ ဖာလုံကို ကိုယ့္ အားကိုယ္ကိုး ခင္းခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း႐ုံးမွ သိရသည္။

road-in-myeik
” မိုးတြင္းမွာဆိုရင္ လမ္းေပၚမွာ ေရက ဒူးေလာက္အထိ ျမႇဳပ္ေနၿပီး သြားလာေရး ခက္ခဲလို႔ ကြန္ကရစ္လမ္း ခင္းတာပါ ” ဟု ပါရမီ ၂ ရပ္ကြက္ ခတၱာ လမ္းမွ လမ္းျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။ကိုယ္ထူကိုယ္ထခင္းသည့္ လမ္း အမ်ားစုသည္ ရပ္ကြက္အတြင္း လမ္း မ်ားျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ လမ္းအလိုက္ ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းကာ စုေပါင္း ထည့္ ဝင္ေငြျဖင့္ ခင္းၾကသည္ဟု သိရသည္။
ၿမိတ္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ၿမိတ္ေတာင္နယ္ ေျမ၊ ၿမိတ္ေတာင္ေက်း႐ြာ၊ အ လယ္ကၽြန္း နယ္ေျမ၊ ေနာက္လယ္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေရပုန္း ရပ္ကြက္ တို႔တြင္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ခင္းသည့္လမ္း အမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး႐ုံးထံမွ သိရ သည္။
ကြန္ကရစ္လမ္း ခင္းသည့္အခါ နည္းပညာအပိုင္းသာ ကူညီခြင့္ရွိၿပီး ကတၱရာလမ္းခင္းသည့္အခါတြင္မူ ကတၱရာပုံး အခ်ိဳ႕ ကူညီသည္ဟု ဦးစိန္ဝင္းက ရွင္းျပသည္။
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာ ေရးႏွစ္ အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္၏ ရန္ပုံေငြ ျဖင့္ လမ္းေပါင္း ၁၈ လမ္းကို ကတၱရာလမ္း ထပ္ပိုးလႊာခင္းၿပီး လမ္း ၂၀ ေက်ာ္ခန္႔ကို စည္ပင္ႏွင့္ လူထု ပူးေပါင္းၿပီး ကတၠရာ လမ္းခင္းခဲ့ၾကသည္ဟု ယင္း႐ုံးက ေျပာသည္။