သုဝဏၰဘူမိၿမိဳ႕ေဟာင္းတူးေဖာ္ရန္ က်ပ္ သန္း ၈၀ သုံးမည္

0
524

သုဝဏၰဘူမိၿမိဳ႕ေဟာင္း ျပန္လည္ တူးေဖာ္ႏိုင္ရန္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာ ေရးႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ရံပုံေငြ က်ပ္သန္း ၈၀ ခ်ေပးထားသည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ စီမံ / စီးပြားဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမင္းႏြယ္စိုးက ေျပာသည္။

ယင္းၿမိဳ႕ေဟာင္း တူးေဖာ္ရန္ ၿပီးခဲ့ သည့္ ဘ႑ာႏွစ္က တင္ျပခဲ့ေသာ္ လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္မရခဲ့ဘဲ ယခုႏွစ္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရခဲ့သည္ဟု ေဒါက္တာ မင္းႏြယ္စိုးက ေျပာသည္။ရရွိသည့္ ရန္ပုံေငြအျပင္ စုေဆာင္း ထားသည့္ ရံပုံေငြမ်ားကိုပါ ထည့္ေပါင္း သုံးစြဲကာ လာမည့္ပြင့္လင္းရာသီတြင္ စတင္ တူးေဖာ္သြားမည္ဟု သိရသည္။

” တူးေဖာ္ရင္း ေတြ႕ရွိတာေတြကို တၿပိဳင္တည္း ထိန္းသိမ္းေရးပါ လုပ္ သြားဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္ ” ဟု ေဒါက္တာ မင္းႏြယ္စိုးက ဆိုသည္။
ယခု အႀကိမ္တူးေဖာ္သည့္အခါ ျပယုဂ္ေကာင္းသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕႐ိုးတေလၽွာက္၊ ၿမိဳ႕အဝင္ေပါက္၊ နန္းေတာ္စသည့္ ေနရာမ်ားကို ေ႐ြးတူး မည္ဟု သိရသည္။
သုဝဏၰဘူမိ ၿမိဳ႕ေဟာင္း တူးေဖာ္ ႏိုင္ရန္အတြက္ သုဝဏၰဘူမိ စာတမ္း ဖတ္ပြဲႏွင့္ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲတရပ္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လခန္႔က ေမာ္လၿမိဳင္ တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး၊ ဝင္က၊ အရပ္သည္မ ႏွင့္ သထုံတဝိုက္ကို သုဝဏၰဘူမိၿမိဳ႕ ေဟာင္းတည္ေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားခဲ့ကာ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲမွ သတ္မွတ္ ခဲ့သည့္ ေနရာအတိုင္း ၿမိဳ႕ေဟာင္း တူးေဖာ္မႈကို ျပည္ေထာင္စုဘက္ဂ်က္ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္းက စတင္ တူးေဖာ္ခဲ့ သည္။
တူးေဖာ္မႈတြင္ ဘာသာေရး အေဆာက္အအုံဟု ယူဆရသည့္ အေဆာက္အအုံ၊ ၿမိဳ႕႐ိုးဟု ယူဆရသည္ အေဆာက္အအုံအျပင္ အေဆာက္ အအုံအတြင္း လက္ေရးစင္အုပ္ခ်ပ္မ်ား၊ ဂဝံ႐ုပ္ႂကြမ်ား၊ အုတ္ခြက္ဘုရား အက်ိဳး အပဲ့မ်ား၊ ဆီမီးခြက္မ်ား၊ ဆားထည့္အိုး၊ သိုေလွာင္ အိုးျခမ္းကြဲမ်ား၊ ဒဂၤါး ျပားမ်ား စသည့္ပစၥည္း အမ်ိဳးေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု တူး ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕က ေျပာသည္။
ယင္းတူးေဖာ္ ေတြ႕ရွိထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ မြန္ယဥ္ ေက်းမႈျပတိုက္တြင္ ျပသ ထိန္းသိမ္း ထားၿပီး အေဆာက္အအုံမ်ားကိုလည္း အမိုးအကာျဖင့္ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္း ထားသည္။
သုဝဏၰဘူမိၿမိဳ႕ေဟာင္း တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းကို ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ေရွး ေဟာင္းသုေတသန၊ အမ်ိဳးသား ျပတိုက္ႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္ ဦးစီးဌာန တို႔က ဦးေဆာင္ တူးေဖာ္ၾက သည္။ၿမိဳ႕ေဟာင္းတစ္ခုကို တူးေဖာ္ရာ တြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ သုေတသနျပဳ တူးေဖာ္သြားရမည္ဟု ေရွးေဟာင္း သုေတသန ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကား ေရးမႉး ခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ဦးလြင္က ေျပာခဲ့ သည္။
သုဝဏၰဘူမိသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေအာက္ပိုင္း မြန္လူမ်ိဳးတို႔၏ ရာမည ေဒသရွိ စစ္ေတာင္းျမစ္၀ ပတ္ဝန္းက်င္မွ ေတာင္ဘက္ သံလြင္ျမစ္၀ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိကို သုဝဏၰဘူမိေနရာဟု မြန္သမိုင္း မွတ္တမ္းအရ သိရသည္။ပထမဝီအေနအထားအရ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး အေရွ႕ပိုင္း ေဝါၿမိဳ႕နယ္၊ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ မ်ားကို ၿခဳံငုံ၍ သုဝဏၰဘူမိ ဧရိယာဟု မြန္သမိုင္း မွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။