တနသၤာရီၿမိဳ႕မွ ေရွးေဟာင္း ပစၥည္းမ်ား ထားဝယ္ ယဥ္ေက်းမႈ ျပတိုက္သို႔ လႊဲေျပာင္း

0
418

တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္မွ ေရွးေဟာင္း ပစၥည္းမ်ားကို ထားဝယ္ ယဥ္ေက်းမႈ ျပတိုက္သို႔ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔က လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ယင္းၿမိဳ႕ နယ္ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမႊအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းစိုးဝင္းထံမွ သိရသည္။

ေရွးေဟာင္းပစၥည္း စုေဆာင္းထား သူမ်ားမွ ေရွးေဟာင္း ေၾကးထည္ ပစၥည္းမ်ိဳးစုံ ၁၄ မ်ိဳး၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕၏ ေရွးေဟာင္း ဒဂၤါး ၁၅ ျပား၊ ေရွးေဟာင္း အုတ္ခ်ပ္ ၇ ခ်ပ္ႏွင့္ ႐ိုးရာနဂါးေလွမွ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ခန္႔ သက္တမ္းရွိ နဂါးေခါင္းႏွင့္ အၿမီးပိုင္း တို႔ကို လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရ သည္။
အဆိုပါ ျပတိုက္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ပစၥည္းမ်ားကို ထည့္သြင္း ျပသသြားမည္ ဟုသိရေၾကာင္း ဦးသန္းစိုးဝင္းက ေျပာသည္။