ေရွးေခတ္ ကုန္သြယ္ေရး ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕တနသၤာရီ

0
600

“နတ္ဝွက္ခံထားရတဲ့ၿမိဳ႕” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ တနသၤာရီဂ်ာနယ္မွာ ကၽြန္မေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ေရးခဲ့ဖူး ပါသည္။လူသိနည္းလြန္းလွေသာ ကၽြန္မတို႔တနသၤာရီၿမိဳ႕ေလး အေၾကာင္းကို ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။ အမွန္ပင္ လူသိနည္းလြန္းလွပါသည္။ တိုင္းကိုသာ သိၿပီးၿမိဳ႕ကိုမသိေသာၿမိဳ႕ဟု ကဗ်ာဆရာေနာင္မင္းခန္႔က ဆိုထားပါ ေသးသည္။သိပ္ကို မွန္ပါေပသည္။

tanintharyiFacebook ေပၚမွာ သူငယ္ခ်င္း အသစ္မ်ားျဖင့္ တစ္ေယာက္အေၾကာင္း တစ္ေယာက္မိတ္ဆက္ၾကေတာ့ ကၽြန္မကို “ ဘယ္ၿမိဳ႕ကလဲ” ဟု ေမးတတ္ၾကသည္။ ”တနသၤာရီကပါ”ဟု ျပန္ေျပာလွ်င္” တနသၤာရီတိုင္းကလား၊ ဘယ္ၿမိဳ႕ကလဲထားဝယ္ျမိဳ႕ကလား”ဟု အျမဲတမ္း ျပန္ေမးတတ္ျကပါသည္။ကြ်န္မ က ”မဟုတ္ပါဘူး တနသၤာရီတိုင္း ၊ တနသၤာရီျမိဳ႕က”ဟု ျပန္ေျဖလွ်င္ ”ေအာ္ ဟုတ္လား” ဆိုလို႔ ..”သိလားဟင္.. လို့ ..” ျပန္ေမးခဲ့လွ်င္ေတာ့ လူတစ္ရာလွ်င္ ကိုးဆယ္ေလာက္က ”ဟင္႔ အင္း..သိဘူး ၊ ထားဝယ္ကိုပဲ သိတယ္”ဟု ျပန္ေျပာၾကမည္မွာ အေသအခ်ာ ပါပင္။         ကြ်န္မ ေမာင္ငယ္ တနသၤာရီ သားစာေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာ(ေဇာ္သုခရီ) က အိပ္ေမြ႕ခ် ခံထားရတဲ့ၿမိဳ႕ တဲ႔ ။တကယ္ပဲ အိပ္ေမြ႕ခ် ခံေနရေလသလား ဟု ကြ်န္မတစ္ခါတစ္ေလ ေတြးမိသည္။

အမွန္မွာ တနသၤာရီျမိဳ႕သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေတာေတာင္ေရေျမ သယံဇာတမ်ား၊  ေရွးေဟာင္းအေမြ အနွစ္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားစြာ သမိုင္းေျကာင္းေတြ ေျမာက္ျမားစြာျဖင့္ ရွင္သန္ေပါက္ဖြား လူလားေျမာက္ေသာ လွပသည့္ သတို့သမီးအသြင္ဟု ကြ်န္မ ထင္မိပါသည္။လြန္ခဲ႔ေသာ နွစ္ေပါင္း ၂၅ဝဝ ေက်ာ္ကပင္ တည္ရိွခဲ့ျပီး ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ခရစ္နွစ္ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္ ကတည္းက ရွိခဲ့သည္ ပညာရွင္တို႔က ယူဆခဲ့ ၾကသည္ ကိုသိရပါသည္။ တနသၤာရီ ဆိုေသာ ၿမိဳ႕ေလး တစ္ၿမိဳ႕သည္ လြန္ခဲ့ေသာ အတိတ္  ကာလတစ္ခု ကေရွးေဟာင္း ေရေျကာင္းခရီးတစ္ခု အတြက္အလြန္ အေရးပါခဲ့ေသာ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ေလးတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရွိခဲ့ရပါသည္။မွတ္တမ္းမ်ားအရ ကမၻာ့အေရွ႕ပိုင္း ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တ႐ုတ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ဗီယက္နမ္၊ ထိုင္းတို႔မွ ကုန္းလမ္းခရီးျဖင့္ တနသၤာရီေဒသသို႔ တင္သြင္းလာၿပီး ကမၻာ့အေနာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ပါရွားပင္လယ္ ေကြ႕ႏွင့္ အိႏၵိယ ေရေၾကာင္းခရီးစဥ္ အျဖစ္တင္သြင္းလာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရွိခဲ့ရပါသည္။ အိႏၵိယႏွင့္ ဥေရာပသားတို႔ကတနသၤာရီကို ျဖတ္လ်က္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေၾကာင္းမုဒုံၿမိဳ႕၊ ကန္ႀကီး   ေစတီသမိုင္းက ေဖာ္ျပထားသည္လည္း သိရွိခဲ့ရပါသည္။ အာရပ္ႏွင့္ ပါရွား မွတ္တမ္းမ်ားကလည္း တနသၤာရီသည္ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ပါရွားကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္တည္ရွိသည္ ကိုလည္း သိခဲ့ရျပန္ပါသည္။ ေအဒီ (၁၁၆၀)   ေရးသားထားေသာ ဟန္းမင္းဆက္ ရာဇဝင္အသစ္၌ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕မ်ား၏ အမည္မ်ားတြင္တနသၤာရီကို (တေနာ္သီရိ) ဟု တ႐ုတ္အမည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေအဒီ(၁၄၃၆)တြင္ ဥေရာပတိုက္ ဗစ္နစ္ ၿမိဳ႕သား နီကိုလိုဒီမွ တနသၤာရီၿမိဳ႕ကို ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆင္ေပါမ်ားေသာ ၿမိဳ႕ဟု မွတ္တမ္းတင္ထားသည္ကိုလည္းသိမွတ္ခဲ့ရပါေသးသည္။ “ ထရင္းစတင္းဒီအြန္မာ” ဆိုသူကလည္း သူ၏ ခရီးစဥ္မွတ္တမ္းတြင္ တနသၤာရီၿမိဳ႕သည္အိႏၵိယျပည္မွ အေမႊးအႀကိဳင္မ်ားအတြက္ ပထမ ေဈးကြက္တစ္ခု    ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပသည္။

ေအဒီ(၁၅၀၅-၁၅၀၆) အီတာလၽွံ သားဝါးသီးမားက တနသၤာရီၿမိဳ႕သည္ ပင္လယ္အနီးတြင္ တည္ရွိသည္။    ေျမျပန္႔ညီညာ၍   ေရခံေျမခံေကာင္းသည္။ ဆိပ္ကမ္းေကာင္းရွိၿပီး ေျမာက္ဘက္သို႔ ဦးတည္ေသာ ျမစ္တစ္စင္း ရွိသည္။ တနသၤာရီသားတို႔သည္ ကမၻာ့အေနာက္ဘက္ပိုင္းႏွင့္ အိႏၵိယတို႔၏ (၁၅) ရာစု မတိုင္မီကပင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမ်ားရွိလိမ့္မည္ဟု ယူဆမိပါသည္။

မွန္နန္းရာဇဝင္ေတာ္ႀကီး ၃ တြဲ ေပါင္း(၂၀၀၈) ထုတ္စာ (၁၅၅)တြင္ မင္းတရားေ႐ႊထီးလက္ထက္ (ေအဒီ) (၁၅၄၈) တြင္ တစ္ႏွစ္တိုက္ဆင္ ၃၀ေကာင္၊ ေငြ ၃၀၀၊ တနသၤာရီသေဘၤာ အေကာက္ခြန္ကို ဆက္သရသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ယိုးဒယားႏိုင္ငံ ေမာ္ကြန္းတြင္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားၾကား တနသၤာရီမွ တစ္ဆင့္ မေလးကၽြန္းဆြယ္တစ္ေလၽွာက္ ကုန္သည္မ်ားသည္ လွည္းတန္းႀကီးမ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ ကုန္သြယ္ ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားၾကသည္ ဟုလည္း သိရပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ တနသၤာရီၿမိဳ႕သည္ ပင္လယ္ရပ္ျခား ကုန္သြယ္ေရး၏ တစ္ေထာက္စခန္းအျဖစ္ထင္ရွားသည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ ကၽြန္မ ႏွစ္သက္စြဲလန္းစြာ ဖတ္႐ႈခဲ့ရဖူး ေသဦးႀကီးစိန္၏ တနသၤာရီတိုင္း ၿမိတ္ရာဇဝင္ေတာ္ႀကီးတြင္ သကၠရာဇ္ ၁၄၂၅ ခုနစ္၊ယခုကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္၊ ကံေမာ္ကၽြန္းတြင္ ၾကကၠလင္းၿမိဳ႕ကို တည္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၁၄၅ ႏွစ္ႏွင့္ မင္းဆက္ ၁၀ ဆက္ထီးနန္းစံသည္။ ထိုၿမိဳ႕တြင္ ခဲမျဖဴ၊ ေ႐ႊ၊ေငြ၊ ေက်ာက္ သံပတၱျမား အစရွိေသာ ႐ႈိင္ႀကီးၿမိဳင္ႀကီး မ်ားရွိသည္။ ကၽြန္းႀကီးကၽြန္းငယ္တို႔မွ မုတ္၊ ပုလဲ၊ ရတနာႏွင့္တကြလက္ယာ ရစ္ ခ႐ုသင္းတို႔ မ်ားစြာ ေပါသည္။ သူေဌးသူႂကြယ္ ကုန္သည္တို႔မွေလွ၊ ကတၱဴ၊ ႐ြက္၊ သေဘၤာတို႔ႏွင့္ အရပ္ရပ္ေသာ တိုင္းႀကီးျပည္ႀကီးတို႔ကို ကုန္သြယ္သည္ဟု   ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရး ကို ထူးျခားစြာ ေဖာ္ျပထားသည္ ။ ။ျဗမုဒ ́ရီမင္းလက္ထက္ သကၠရာဇ္ ၂၆၃ ခုနစ္တြင္ ယခု တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ ပ၀ေထာင့္မေဒသတြင္ ေထာင့္ကြယ္ၿမိဳ႕ကို တည္သည္။ ထိုေထာင့္ကြယ္ၿမိဳ႕တြင္မင္းဆက္ ၄၉ ဆက္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀ ထီးနန္းစံသည္။ ထိုၿမိဳ႕တြင္ အေၾကာ္၊ကရမက္၊ စံပယ္၊ နံ႔သာ၊ ခဲ၊ ေက်ာက္သံပတၱျမားယူ၍ မကုန္ႏိုင္ေအာင္ ရွိသည္။

အေနာက္မဇၥ်ိမတိုင္း သာဝတၱိ၊ ရာဇၿဂိဳလ္၊ကပၸိလဝတ္၊ ေကာသမၻီ အစရွိေသာ တိုင္းႀကီး ျပည္ႀကီးတို႔က ကုန္သည္တို႔ လာေရာက္ ကုန္သြယ္ ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ေရာမ၊ ေခါမ၊ ေလာတုန္ ပရစ္တို႔မွ တိုက္ႀကီး၊ အိမ္ႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္၍ ကုန္မ်ားစြာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုေထာင့္ကြယ္ၿမိဳ႕တြင္ ေကာသမၻီသူေ႒း ႀကီးေနထိုင္ေသာ တိုက္ႀကီးမွာ လြန္စြာ ေက်ာ္ၾကားၿပီး ယခုထက္တိုင္ ေကာသမၻီတိုက္ အျဖစ္ ေဒသသားတို႔ ေခၚေနေပေသးသည္။    ေခတ္ၿပိဳင္မွတ္တမ္းမ်ား    ျဖစ္ေသာ အေနာက္ဥေရာပ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ မွန္နန္းရာဇဝင္တို႔က ကုန္သြယ္ေရး ဆိပ္ကမ္းအျဖစ္ ထူးျခားစြာ   ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔အျပင္ အေနာက္ဥေရာပသားတို႔၏ အသံထြက္ျဖစ္ေသာ (Mainland) မိန္းလင္း အသံထြက္ကို အတည္ယူ၍ မူလအမည္ေပ်ာက္ကာ တနသၤာရီၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ဘက္ျခမ္း တည့္တည့္တြင္ မာန္လည္ ေရဆိပ္အျဖစ္ တနသၤာရီသားတို႔ ယခုတိုင္ေခၚေဝၚ အသုံးျပဳေနေပ ေသးသည္။
မာန္လည္ေရဆိပ္ကို အစြဲျပဳ၍ မာန္လည္လမ္း ဟုလည္း ယခုထက္တိုင္    ေခၚေဝၚအသုံးျပဳေနသည္ကိုလည္း သိျမင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ အဆိုပါ မာန္လည္ ေရဆိပ္မွာ ယခု ထက္တိုင္ရွိ ေနၿပီး မူလ ပကတိပုံစံထက္ ခ်ိဳ႕ယြင္း ပ်က္စီးေနသည္ကိုလည္း ေတြ႕ ျမင္ႏိုင္ ပါသည္။တိုင္းကိုသာသိၿပီး ၿမိဳ႕ကိုမသိေသာ တနသၤာရီၿမိဳ႕ေလးကို လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၾကမည္ဆိုလၽွင္ ေရွးေခတ္ ကုန္သြယ္ေရးဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕ေလး၏ အထင္ကရ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိခဲ့ဖူးေသာ မာန္လည္ေရဆိပ္သို႔ လိုက္ ပို႔ေပးခ်င္မိပါေသးသည္။ ဤသည္မွာ တနသၤာရီေဒသကို ကုန္သြယ္ေရးတြင္ႏိုင္ငံျခာသားတို႔ ကူးသန္းသြားလာ ျဖတ္သန္းမႈ၏ အေရးပါေသာ ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ဖူးသည္မွာ အမွန္အကန္ပါပဲဆိုတာ သိရွိႏိုင္ၾကပါလိမ့္မည္။
ေရွးေခတ္ကုန္သြယ္းေရး၏ ဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕ေလးတစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ တနသၤာရီၿမိဳ႕ေလးကို ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ ေပြ႕ဖက္ရင္း …..။ ။
က်မ္းကိုးမ်ား-
– ဦးႀကီးစိန္၊ တနသၤာရီတိုင္း ၿမိတ္ရာဇဝင္ေတာ္ႀကီး။
– Myo Myint Old Burma Hathawatty Pyblication 1947
– မွန္နန္းရာဇဝင္ေတာ္ႀကီး
– ဆရာေဇာ္သူရ၊ ထားဝယ္ ယဥ္ေက်းမႈ အေထာက္ အထားမ်ား
– အာကာမိုးသူ၊ တနသၤာရီဒဂၤါးမ်ားစာတမ္း
– ဦးရည္စိန္ လက္ေ႐ြးစင္ေဆာင္းပါးမ်ား