ေကာ့ေသာင္း အက်ဥ္းသား ထပ္ေရႊ႕

0
1058

ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းအတြင္း ေကာ့ေသာင္း အက်ဥ္းသားမ်ားကို ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္က ထပ္မံေရႊ႕ေျပာင္းလုိက္ေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္းအက်ဥ္းဦးစီးဌာနထံမွသိရသည္။

20150217_121629
ဓာတ္ပုံ – မုိးအိ

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၉ မုိင္အက်ဥ္းေထာင္မွ အျပစ္ဒဏ္အသီးသီးက်ခံေနသည့္ အက်ဥ္းသား ၂၀ ဦးကို ျမစ္ႀကီးနားသေဘၤာျဖင့္ ၿမိတ္အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္က အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ဆူပူမႈျဖစ္ျပီးေနာက္ပိုင္း အက်ဥ္းသားမ်ားကို စတုတၳအၾကိမ္ေရႊ႕ေျပာင္း လုိက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿမိတ္ေက်ာက္ထုတ္စခန္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလဆန္းပိုင္းကလည္း အက်ဥ္းသားမ်ားကို ၿမိတ္အက်ဥ္းစခန္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း႕ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အက်ဥ္းသားမ်ား အလုပ္ရွိၿပီး ၀င္ေငြရရွိရန္အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာဆုိထားၿပီး အက်ဥ္းသားမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ေသာ္လည္း အက်ဥ္းသားမိသားစုကို ႀကိဳတင္အသိေပးမႈ အားနည္းသည္ဟု ေကာ့ေသာင္းေဒသခံ အက်ဥ္းသားမိသားစု၀င္မ်ားကေျပာသည္။

“ သေဘၤာအထဲ ေရာက္မွ အျခားသူေတြေျပာမွ သိရတာမ်ားပါတယ္။ ႀကိဳသိရင္ေတာ့ သူတို႔ စားဖို႔ေသာက္ဖို႔ နဲ႔ ေဆးဝါးေတြ ဝယ္ထည့္ေပးလိုက္လို႔ ရတာေပါ့”ဟု အက်ဥး္သားမိသားစု၀င္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ မဥမၼာကေျပာသည္။

အက်ဥ္းသားမ်ားေထာင္ မေျပာင္းေရႊ႕ မီ ရက္အနည္းငယ္အလိုတြင္ ေထာင္အတြင္း ဧည့္ေတြ႔သည့္ ေနရာတြင္ ေထာင္ေရႊ႕မည့္အေၾကာင္းကို စာရင္းၾကိဳ ကပ္ထားေပးေလ့ရွိေၾကာင္း အက်ဥ္းေထာင္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးကဆိုသည္။

ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕နယ္ ၉ မိုင္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အက်ဥ္းသားေရႊ႕ၿပီးေနာက္ လက္က်န္ အက်ဥ္းသား ၃၀၀ ေက်ာ္က်န္ေနေသးေၾကာင္း သိရသည္