ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပအိုဝ့္အမ်ဳိးသားႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ သထုံတြင္ က်င္းပ

0
558

ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသ အႏွံ႔အျပားရွိ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား စံုညီစြာ ေတြ႔ဆံုႏိုင္သည့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပအိုဝ္း တိုင္းရင္းသား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို မြန္ျပည္နယ္၌ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသား အမ်ားဆံုးေနထိုင္ရာ သထံုၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္ေန႔မွ စတင္က်င္းပလ်က္ရွိသည္။

Image 1
ဓာတ္ပုံ – ယဥ္စႏိုင္း

ေဒသအႏွ႔ံရွိ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား စံုညီစြာေတြ႔ဆံုၾကၿပီး ပအိုဝ္းအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈ စည္းလံုးညီညြတ္မႈရရွိေစကာ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားမ်ား က႑စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္ေန႔ထိ ၄ ရက္တိုင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ ပအို႔ဝ္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီက ေျပာသည္။

“ေဒသအႏွံ႔မွာ ျပန္႔ႏွံ႔ေနထိုင္ေနၾကတဲ့ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားေတြ အားလံုး စံုစံုညီညီေတြ႔ဆံုၿပီးေတာ့ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈေတြ စည္းလံုးညီညြတ္မႈရရွိဖို႔ အဲလို ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဒီႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို က်င္းပတာျဖစ္တယ္” ဟု မြန္ျပည္နယ္ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးခြန္ေရႊသင္းက ေျပာသည္။

ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ အေျခခံမူမ်ား၊ လိုလားခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်သြားမည္ဟုလည္း ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီက ေျပာသည္။

၄င္အျပင္ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ထံုးတမ္းအစဥ္လာမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကိစၥမ်ားတြင္ အျခားေသာတိုင္းရင္းသားတို႔ႏွင့္အတူ တန္းတူညီမွ် အခြင့္တူညီမွ် ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ရရွိေရးတို႔ကိုလည္း ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသို႔ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္္၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းအျပင္ ေဒသအႏွံ႔ရွိ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအျပင္ နယ္စပ္ေဒသရွိ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း ပါဝင္ၿပီး စုစုေပါင္း လူအင္အား ၃၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ၾကသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ မြန္၊ ကရင္၊ ပအို၀္းႏွင့္ ဗမာတိုင္းရင္းသားတို႔ အမ်ားဆံုးေနထိုင္ၾကၿပီး ပအို႔ဝ္တိုင္းရင္းသား တစ္သိန္းခန္႔ ေနထိုင္ၾကသည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ ပအို႔စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒က ေျပာသည္။