ေရလုုပ္သားမ်ား မူးယစ္ေဆး၀ါးေကြ်းမွ အလုပ္လုပ္ဟု ေရလုုပ္ငန္းရွင္မ်ားဆိုု

0
434

မန္မာႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္းရွိ ကမ္းနီးငါးဖမ္းေလွတြင္ လုုပ္ကိုုင္ေနေသာေရလုုပ္သားမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္နွစ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုုးစြဲမႈ မ်ားလာၿပီး
မူးယစ္ေဆး၀ါးေကြ်းသည့္ ေလွတြင္သာ အလုပ္လုပ္လိုၾကေၾကာင္းေရလုုပ္ငန္းအသိုုင္းအ၀ိုု္င္းထံမွ သိရသည္။

drugs_1

ငါးဖမ္းေလွတြင္ အလုုပ္လုုပ္ကိုုင္လိုုသူ ရွားပါးလာသည္ႏွင့္ အမွ် အခ်ိဳ႕ေလွလုုပ္သားမ်ားသည္ မူးယစ္စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား သံုုးစြဲမွသာ
အလုုပ္လုုပ္ႏိုုင္ၾကၿပီး ေလွရွင္အား မူးယစ္ေဆး၀ယ္ခိုုင္းသည္ အထိရွိလာေၾကာင္း ယင္းအသိုုင္းအ၀ိုုင္းက ဆိုုသည္။

“တခ်ိဳ႕ဆိုု ေလွရွင္ကိုု ေဆးေကြ်းမလား။ ေဆးေကြ်းရင္လုုိက္မယ္ဆိုုျပီးေတာ့ေတာင္ျဖစ္လာတယ္။ ေမးတာခံရေသးတယ္ ဗ်” ဟုု
ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပုုလံုုးတံုုတံုုးေက်းရြာတြင္ ေနထိုုင္သည့္ေလွပိုုင္ရွင္တစ္ဦးက ဆိုုသည္။

ပင္လယ္ျပင္တြင္ တစ္လနီးပါးၾကာတတ္ေသာ ကမ္းနီးငါးဖမ္းေလွမ်ားသည္ ငါးကဲ့ေလွ(ေခၚ) ငါးအ၀ယ္ေလွမ်ားမွ တဆင့္ ဖမ္းမိငါး ေစ်းကြက္တင္ၾကၿပီး ငါးကဲ့ေလွႏွင့္ ငါး၀ယ္ေလွ အစီးတိုုင္းနီးပါး ေလွဦးစီးမ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ေနေၾကာင္း ေရလုုပ္သားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ဦးေကာင္း ကဆိုုသည္။

“ေလွလုုပ္သား သံုုးပံုုႏွစ္ပံုုေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္က စိတ္ၾကြေဆးသံုုးၾကတယ္။ဘိန္းစာမႈန္႔ေလာက္ကေတာ့ မမႈေတာ့ဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕ေလွေတြဆိုု စာရင္းရွင္ရင္ မူးယစ္ေဆးဖိုုးပါ ထည့္ေပါင္းရွင္းရတယ္။ ဒီအထဲမွာ မသံုုးတဲ့လူလည္း ေဆးဖိုုးအျဖတ္ခံထိတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆိုု မသံုုးလည္း အျဖတ္ခံရေတာ့ သံုုးတတ္လာၾကတယ္။ မသံုုးတဲ့သူဆိုုရင္လည္း ေလွသားအခ်င္းခ်င္းေတာင္ မတည့္ၾကေတာ့ဘူး ”ဟုု ပုုလံုုးတံုုတံုုးေက်းရြာမွ ေရလုုပ္သား ဦးသားပုုကဆိုုသည္။

ေရလုုပ္သားမ်ား မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုုးစြဲမႈ မ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ ပင္လယ္ရြာမ်ားႏွင့္ ငါးဖမ္းေလွမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈ
တစ္ေန႔တစ္ျခား မ်ားလာေၾကာင္း ေရလုုပ္ငန္း အသိုုင္းအ၀ိုုင္းထံမွ သိရသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါတားဆီးနွိမ္းနင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနႏွင့္လည္းအသိပညာေပးေဟာေျပာမႈမ်ား ပုံမွန္လုပ္ကုိင္ေနၿပီး သတင္းရရွိသည္ႏွင့္
အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုုပ္လာေၾကာင္း မူးယစ္တပ္ဖြဲ႕တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကဆိုုသည္။