အတုအေယာင္ ျမွားနတ္ေမာင္ ဆိုဒ္မ်ားအား တရုတ္ ပိတ္မည္

0
698

တရုတ္တြင္ အင္တာနက္ ကိုင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္သူ အာဏာပိုင္မ်ားက အတုအေယာင္ ျမွားနတ္ေမာ္ ၀က္ဆိုဒ္မ်ားႏွင့္ အင္တာနက္မွ စံုတြဲရွာေဖြေရး ဆိုဒ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသတြင္း မီဒီယာမ်ားတြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။

_80983117_80979165

ယင္းဆိုဒ္မ်ားမွ ေငြလိမ္ေနျခင္းေၾကာင့္ အသံုးျပဳသူ သန္းခ်ီ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားအား အေႏွာင့္အယွက္ေပးကာ ျပႆနာျဖစ္ေစသည္ဟု တရုတ္ ဆိုက္ဘာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာနက ထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အင္တာနက္ေပၚရွိ အတုအေယာင္ လက္စြပ္လိမ္ေရာင္းျခင္းႏွင့္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းမ်ားအား ကိုင္တြယ္သြားမည္ျဖစ္ကာ အမည္မွန္ျဖင့္သာ အင္တာနက္တြင္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳေတာ့မည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

လာမည့္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးသည္ တရုတ္ရွိ ျမွားနတ္ေမာင္ ဆိုဒ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အမ်ားဆံုး ရာသီလည္းျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ လူငယ္မ်ား မ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် အင္တာနက္ေပၚတြင္သာ ခ်စ္သူကို ရွာေဖြလာၾကၿပီး မိဘမ်ားကလည္း သင့္ေတာ္သူႏွင့္ အိမ္ေထာင္ခ်ေပးျခင္းမ်ား မလုပ္ၾကေတာ့ဟု ဆိုသည္။

Jiayuan.com အမည္ရ ျမွားနတ္ေမာင္ ၀က္ဆိုဒ္သည္ ၂၀၁၄ ခုနစ္တြင္ အသံုးျပဳသူ သန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္ဟု ရွင္ဟြာသတင္းေအဂ်င္စီက ဆိုသည္။

တရုတ္အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံျခား ဆိုဒ္မ်ားျဖစ္သည့္ သတင္း၀က္ဆုိဒ္မ်ားအပါအ၀င္ လူမႈကြန္ရက္ ဆိုဒ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေဖ့ဘြတ္၊ တြစ္တာတို႔အား အသံုးျပဳခြင့္ ပိတ္ဆို႔ထားသည္။

မၾကာေသးမီကပင္ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူအားလံုးအား အမည္မွန္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ရမည္ဟု ဆိုကာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအား တင္းက်ပ္ခဲ့ၿပီး အင္တာနက္ ေကာလဟာလျဖန္႔သည့္ မမွန္မကန္ သတင္္းတင္သည့္ ဘေလာ့အေသးစားမ်ားကို ပိတ္ပစ္ခဲ့ေသးသည္။