ေက်ာင္းသား သပိတ္ ရန္ကုန္မေရာက္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု အစုိးရေၾကညာ

0
501

ေက်ာင္းသား သပိတ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္း မ၀င္ေရာက္ရန္ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ အစုိးရ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕က ထုတျ္ပန္လိုက္သည္။

10372569_438571966293512_7210379582161148274_n
ပဲခူးသို႔၀င္လာေသာ ထား၀ယ္စစ္ေၾကာင္း။ ဓာတ္ပုံ – ေ၀ျဖိဳး

 

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေလးပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ သေဘာတူၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ေလးပြင့္ဆုိင္ထပ္မံေတြ႕ဆုံရန္ ရွိေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အရသိရသည္။

ထား၀ယ္ သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားမ်ား စစ္ေၾကာင္းသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီညေနပုိင္းတြင္ မြန္ျပည္နယ္မွ ပဲခူးတုိင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာၿပီး ညပုိင္းတြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ ညအိပ္ရပ္နားရန္ စီစဥ္ထားသည္။

မႏၱေလးမွ ခ်ီတက္လာေသာ ပင္မေက်ာင္းသား သပိတ္စစ္ေၾကာင္းသည္ ယေန႔တြင္ ေရႊေတာင္မွ ေပါင္းတည္ကုိ ေက်ာ္ျဖတ္လာၿပီျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသား သပိတ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား ရန္ကုန္မေရာက္ႏုိင္ေရး လုံၿခဳံေရးတင္ၾကပ္စြာခ်ထားေၾကာင္းလည္း ကမာရြတ္ အြန္လိုင္းမီဒီယာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။