ကေလးမ်ားႏွင့္ အထက္လွန္ ေအာက္ေလၽွာ ဝမ္းပ်က္ေရာဂါ

0
2207

 

ကေလးငယ္မ်ား လသားကေလး မ်ားမွ စၿပီး အသက္ ၁၀ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္အထိ ကေလးမ်ားမွာ ရာသီကာလ မေ႐ြး အစားမွားျခင္း၊ စားေသာက္ေသာ အစာမ်ား မသန္႔ရွင္းျခင္းႏွင့္ ရက္လြန္ အစားအေသာက္မ်ား မသန္႔ရွင္းေသာ ႏႈိ႔မႈန္႔မ်ား စသည္တို႔မွ တဆင့္ အထက္ လွန္ေအာက္ေလွ်ာေရာဂါ ေခၚ ဝမ္းပ်က္ ေအာ့အန္ေရာဂါ ေဝဒနာခံစားရႏိုင္ပါ သည္။

0

လူငယ္၊ လူလတ္ႏွင့္ လူႀကီးမ်ား မွာ ရာသီေပၚ မသန္႔ေသာအစာမ်ားႏွင့္ ျပင္ပအစားအစာမ်ားေၾကာင့္ တစ္ခါ တစ္ရံမွသာ ဝမ္းေလ်ာ ဝမ္းပ်က္ႏွင့္ အစာအဆိပ္ျဖစ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ ကေလးငယ္မ်ားမွာမူ မိမိအိမ္တြင္ အစားအစာမွပင္ အထက္ လွန္ေအာက္ေလၽွာ ေရာဂါျဖစ္တတ္ သျဖင့္ အထူးသတိျပဳရန္ လိုအပ္ ပါသည္။

ေရာဂါလကၡဏာမ်ား

အစားမွားျခင္း၊ အစာမေၾကျခင္း ေၾကာင့္ တစ္ရက္ ၂ ရက္အတြင္း ကေလး ေအာ့အန္တတ္သည္။ ေအာ့အန္ ၿပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္ အစားေကၽြးျခင္း ေရတိုက္ျခင္း၊ ဓာတ္ဆား ရည္တိုက္ျခင္းမ်ား ျပဳလၽွင္ တိုက္ေကၽြးၿပီး မၾကာမီ ျပန္အန္ထြက္ တတ္သည္။ ကိုယ္အပူခ်ိန္ တက္ လာၿပီး ကေလးဖ်ားလာႏိုင္သည္။ ပထ မအႀကိမ္ ဝမ္းသြားလၽွင္ ဝမ္းအရည္ မသြားေသာ္လည္း ဒုတိယ၊ တတိယ အႀကိမ္ ဝမ္းသြားလၽွင္ ဝမ္းအရည္သာ သြားတတ္သည္။ ခႏၶာကိုယ္မွ ေအာ့အန္ျခင္း၊ ဝမ္းသြားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေရဓာတ္ေလ်ာ့ နည္းလာၿပီး မ်က္တြင္း က်လာျခင္း၊ ငယ္ထိပ္ခ်ိဳင့္လာျခင္း၊ လက္ဖဖိုးအေရျပားေလးမ်ား ႐ႈံ႕တြ လာျခင္း ကေလးအိပ္ ယာထဲတြင္ ေခြေနျခင္း၊ ကိုယ္ပူျခင္း၊ ရင္ပူၿပီး ေရခဏခဏေတာင္းျခင္းမ်ား ျဖစ္လာတတ္ပါသည္။

ေရာဂါျဖစ္ပြားလာျခင္း

အထက္လွန္ေအာက္ေလၽွာ ဝမ္း ပ်က္ ေအာ့အန္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားရျခင္း မွာ အစာမေခ်ႏိုင္ေသာ အစာမ်ားေၾကာင့္ လည္း ျဖစ္တတ္သည္။ ငယ္႐ြယ္ေသာ ကေလးအား အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲခြံ႕ျခင္း၊ ဒန္ေပါက္ထမင္း ခြံ႕ျခင္း၊ မာေသာစိမ္း ေသာ သစ္သီးမ်ား စားေစျခင္းမွလည္း အထက္လွန္ေအာက္ေလၽွာ ဆန္ဆန္ျဖစ္ တတ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားမွာ ကိုယ္ခံအား ေလ်ာ့ပါးခ်ိန္တြင္ ဘက္တီး ရီးယားႏွင့္ ဗိုင္းရပ္(စ္) ပိုးမ်ားေၾကာင့္ လည္း ေအာ့အန္ျခင္း ဝမ္းပ်က္ျခင္း ျဖစ္တတ္သည္။ ေရခဲမုန္႔၊ ေရခဲေခ်ာင္း ၊ဒိန္ခ်ဥ္၊ အခ်ဥ္ရည္အနီေရာင္မ်ား အသုတ္စုံမ်ား မလတ္ဆတ္ေသာ အ ကင္မ်ားေၾကာင့္ အထက္လွန္ေအာက္ ေလ်ာေရာဂါျဖစ္တတ္သည္။

သတိျပဳသင့္ေသာ အခ်က္မ်ား

ပိန္ေသာကေလး၊ ငယ္ေသာကေလးမ်ားမွာ အထက္လွန္ ေအာက္ေလၽွာျဖစ္ပါက သိသာ ထင္ရွားသည့္ ေရဓာတ္ဆုံး႐ႈံးမႈေၾကာင့္ မ်က္တြင္းခ်ိဳင့္သြားျခင္း ငယ္ထိပ္ခြက္ သြားျခင္း လက္ဖဖိုးအေရျပားမ်ား ေခ်ာက္ကပ္ အေရတြန္႔သြားျခင္းမ်ား သိသာသျဖင့္ ေဆး႐ုံေဆးခန္းအျမန္ ျပၿပီး ကုသမႈခံယူခြင့္ရသျဖင့္ အသက္ အႏၲရာယ္ မစိုးရိမ္ရပါ။

၀ေသာကေလး ကိုယ္အေလး ခ်ိန္မ်ားေသာ ၅ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးမ်ားမွာ ဝမ္းအႀကိမ္ေပါင္းမ်ား စြာသြားျခင္း ေအာ့အန္ေသာအႀကိမ္မ်ား ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ႐ုတ္တရက္မသိ မသာသျဖင့္ ကေလးေနေကာင္းေနသည္ ဟု ေပါ့ေလ်ာ့စြာ ေတြးမိတတ္သည္။ ေရဓာတ္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားၿပီး ဆီးမသြားႏိုင္ ေသာ အေျခအေနေရာက္မွ ေဆး႐ုံေဆး ခန္းသြားပါက အခ်ိန္ေနာက္က်သြားၿပီး အသက္ဆုံးပါး ႏိုင္သျဖင့္ ၀ေသာ ကေလးမ်ား အထက္လွန္ေအာက္ေလၽွာ ေရာဂါ ျဖစ္ပါက အထူးဂ႐ုျပဳသင့္ ပါသည္။

ကေလးသည္ စာေသာက္သမၽွ ေအာ့အန္ေနသလား ဝမ္းအရည္ႀကိမ္ ဖန္မ်ားစြာ သြားျခင္းသည္ ေရဆုံး႐ႈံးမႈ မ်ားစြာ ျဖစ္ေနသလားဆိုသည့္ အခ်က္ မ်ားအား ဂ႐ုျပဳပါ။ ေအာ့အန္သက္ သာေဆး ဆရာဝန္ထံျပသၿပီး ေဆး တိုက္ပါ။ ေအာ့အန္မႈမရွိေသာ အခ်ိန္ နာရီဝက္ ခန္႔ၾကာမွသာ အစာေပ်ာ့ေပ်ာ့ ထမင္းရည္၊ ဆန္ျပဳတ္၊ ဆြတ္ျပဳတ္၊ တိုက္ပါ။ ကေလးႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အရည္တစ္ခုခု လွည့္ပတ္ ေကၽြးေမြးပါ။ ကေလးဆီးသြားျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္႐ႈပါ။ ကေလးႏူံးျခင္း အိပ္ယာထဲ မွ မထျခင္း ဆီးသြားနည္းျခင္း ျဖစ္ သည္ႏွင့္ ေဆး႐ုံေဆးခန္းသို႔ အခ်ိန္မီ သြားေရာက္ကုသ သင့္ပါေၾကာင္း သတိေပး ေရးသားအပ္ပါသည္။