ဆင္ရန္ေၾကာင့္ ေခါက္ယိုင္ အမ်ိဳးသားဥယ်ဥ္ ဖြင့္ခ်ိန္ေလ်ာ့

0
574

ဆင္မ်ားႏွင့္ ထိပ္တုိက္တုိးလာမႈေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ တတိယ အႀကီးဆုံး ေခါက္ယုိင္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္ကုိ ေလ်ာ့ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

30253271-01_big
Photo- The Nation

ဥယ်ာဥ္မူ ဖြင့္ခ်ိန္ နံနက္ ၆ နာရီမွ ည ၉ နာရီ အစား နံနက္ ၆ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီသုိ႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႔မွ စတင္ ေျပာင္းလဲ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟုဆုိသည္။

အက်ယ္အ၀န္း ၁၈၆ မုိင္ပတ္လည္ရွိသည့္ အဆုိပါ ဥယ်ာဥ္အတြင္း ႏွစ္သစ္ကူးကာလက ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားျဖင့္ ျပည့္က်ပ္ခဲ့ၿပီး ေတာအတြင္း လွည့္ပတ္ေလ့လာရာ ဆင္မ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ထိပ္တုိက္တုိးခဲ့ေၾကာင္း The Nation သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ခရီးသြားမ်ား၏ ေမာ္ေတာ္ယဥ္အခ်ိဳ႕ကုိ ဆင္တုိ႔က ရန္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈမရွိေၾကာင္း သတင္းက ဆုိသည္။

ယင္းေၾကာင့္ ဆင္မ်ားအစာရွာထြက္ခ်ိန္ ညပုိင္းတြင္ လည္ပတ္ခ်ိန္ ကန္႔သတ္၍ ယင္းျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းရန္ အာဏာပုိင္မ်ားက ႀကိဳးစားလာျခင္းျဖစ္သည္။