မြန္အမ်ဳိးသားပါတီကို မဟာမိတ္အျဖစ္ ပူေပါင္းမည္ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီဥကၠ႒ေျပာ

0
454

မြန္အမ်ိဳးသားပါတီသည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီနည္းတူ မြန္လူမ်ိဳးအက်ိဳးအတြက္ တိုက္ပဲြ၀င္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုဟု ရႈျမင္သျဖင့္ မဟာမိတ္ပါတီအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳကာ လက္တဲြပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဥကၠ႒က ေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႕မွ စၿပီး မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ ရုံးေနရာတြင္ စတင္က်င္းပေနသည့္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ညီလာခံတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဥကၠ႒ ႏိုင္ေထာမြန္က ယင္းသို႕ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

DSC08456
မိန္႔ခြန္းေျပာေနသည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဥကၠ႒ ႏိုင္ေထာမြန္။ ဓာတ္ပုံ – ယဥ္စႏိုင္း

မြန္ျပည္နယ္တြင္ အေျခစုိက္ေသာ မြန္ပါတီႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီႏွင့္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီတုိ႔ ရွိသည့္ အနက္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီကုိ ပူးေပါင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္သည္။

“မြန္လူမ်ဳိး အက်ဳိးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ၿပီးေတာ့ ဒီပါတီကို မဟာမိတ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီးေတာ့ လက္တြဲပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမယ္” ဟု ႏိုင္ေထာမြန္က ဆိုသည္။

မြန္အမ်ဳိးသားပါတီႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက မြန္လူမ်ဳိးအတြက္ ယခင္ကတည္းကလည္း လက္တြဲလုပ္ေဆာင္လာခဲ႕ေၾကာင္း၊ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို  ဘက္လိုက္မႈရွိသည္ဟု ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္ မြန္လူမ်ဳိး အက်ဳိးအတြက္ ခ်မွတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္းသာ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟုလည္း ၄င္းက ေျပာသည္။

မြန္အမ်ဳိးသားပါတီညီလာခံကို ဇန္နဝါရီ ၂၈ ရက္ေန႔မွ ၃၀ ရက္ေန႔ထိ ၃ ရက္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး မြန္အမ်ဳိးသားပါတီကို ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတက် ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပါတီညီလာခံက်င္းပရျခင္းျဖစ္သည္ဟု မြန္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ႏိုင္စန္လႈိင္က ေျပာသည္။

ပါတီညီလာခံ ၃ ရက္တြင္ ပါတီ၏ လက္ရွိဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံစည္းမ်ဥ္း မူၾကမ္းအေပၚ သံုးသပ္ အတည္ျပဳျခင္း၊ ဗဟိုေကာ္မတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒အဖြဲ႔၊ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ပါတီ၏ ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တက္ေရာက္သည့္ ကိုယ္စားတို႔မွ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ပါတီညီလာခံသို႔ မြန္လူမ်ဳိးမ်ားေနထိုင္ရာ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွ ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၃၄၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ၿပီး ေလ့လာသူ ၅၀ ခန္႔အျပင္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ၏ မိတ္ဖက္ပါတီမ်ား ျဖစ္ေသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားမဟာမိတ္အဖြဲ႔ (UNA) ၏ အဖြဲ႔ဝင္ ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ၾကသည္။

မြန္အမ်ဳိးသားပါတီသည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ဝင္ရန္ မြန္ဒီမိုကေရစီပါတီမွ အမည္ေျပာင္းဖြဲ႔စည္းထားသည့္ပါတီျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ ပါတီထူေထာင္ခြင့္တင္ခဲ့ကာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ပါတီထူေထာင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။