ထား၀ယ္စီမံကိန္း ေထာက္ခံ ဆႏၵျပမည္

0
598

ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ နဘုလယ္ေဒသခံ အင္အား ၂၀၀၀ဦးျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ေထာက္ခံ ဆႏၵျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဆႏၵျပပဲြကုိ ဦးေဆာင္မည္႔ ဦးေရႊေ႒းက ေျပာၾကားသည္။

A. T  (73)
ထား၀ယ္စီမံကိန္း တစ္ေနရာ။ ဓာတ္ပုံ – ေအာင္သူ

 

ယင္းစီမံကိန္း အျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔၌ ဆႏၵျပရန္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕သို႕ စာတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ရက္ေရႊ႕ေပးရန္ ေျပာဆုိလာ၍ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔ကို ေျပာင္းၿပီး စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာဆုိသည္။

“ရက္ေရႊ႕တာနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး အေၾကာင္းျပခ်က္ ခုိင္ခုိင္လုံလံု သူတုိ႔ မေျပာဘူး”ဟု ဦးေရႊေ႒းက ဆုိ သည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႕ မနက္ပိုင္းအထိ သက္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ မေပးေသးေသာ္လည္း ဆႏၵျပရန္ အားလံုး စီစဥ္ၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္ေန႕တြင္ ဆႏၵျပမည္ဟု ခြင့္ျပဳခ်က္ရမရ ဆႏၵျပျဖစ္ မျပျဖစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တနသၤာရီအပတ္စဥ္က ေမးျမန္းသည္ကို ဦေရႊေ႒းက ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္းအတြက္ အသုံးျပဳရန္ ေျမတုိင္းတာခံထားရသူမ်ားက ေလ်ာ္ေၾကးလုိခ်င္ေနၾကၿပီး အလုပ္အကုိင္ရရွိရန္အတြက္ ေမွ်ာ္ေနသူမ်ားလည္းရွိသကဲ့သို႕ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်င္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသူမ်ား လည္းရွိေၾကာင္း ဦးေရႊေဌးက ေျပာသည္။

ထား၀ယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းကုိ အျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေစခ်င္ၿပီး ေရနက္ဆိပ္ကမ္းျဖစ္လာလွ်င္ မိမိတုိ႔ ေဒသတစ္ခုလုံးႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းပါ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာမည္ဟု ဦးေရႊေ႒းက ေျပာဆုိသည္။

“ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းလုပ္လို႕ ရြာေျပာင္းေပးရမယ္ဆုိရင္ေတာ႔ မလုိခ်င္ဘူး”ဟု ထိန္ႀကီးေက်းရြာသားတစ္ဦးက ဆုိသည္။

ေထာက္ခံ ဆႏၵျပမည့္သူမ်ားသည္ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ဧရိယာ အနီး၀န္းက်င္မွ ေဒသခံ အနည္းငယ္သာ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး အျခား ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားမွ ပုိမ်ားလိမ့္မည္ဟု ခန္႕မွန္းေၾကာင္း နဘုလယ္ေဒသခံ လူငယ္တခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

“ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာကုိ ဆန္႕က်င္တာေတာ႔ မလုပ္ဘူး၊ သူတုိ႔ လုိခ်င္တာတစ္ခုတည္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးရလုိမႈ တစ္ခုတည္းၾကည္႔ၿပီး ျပတယ္လုိ႔ ထင္တယ္၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္၊ အနာဂတ္မွာ လူေတြအတြက္ စုိးရိမ္မႈ ၊ ပူပန္မႈ ေတြ မျဖစ္ရေအာင္ သူတုိ႔မွာ တုိက္တြန္းတာေတြ မရွိဘူး”ဟု နဘုလယ္ေဒသခံ၊ ထိန္ႀကီးေက်းရြာမွ ဦးမင္းမင္းနုိင္က ဆုိသည္။

ဆႏၵျပမည့္သူမ်ားက ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းအျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္နုိင္ေရး-ဒုိအေရး၊ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အား ဖ်က္ဆီးသူ တုိ႔ရန္သူ၊ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း-ေအာင္ရမည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ကာ ထား၀ယ္ -ကန္ခ်နပူရီလမ္းအူေၾကာင္းအေပၚရွိ ၄ ကီလုိ မီတာမွ ( ၀ )  ကီလုိမီတာအထိ စစ္ေၾကာင္း ၄ေၾကာင္းျဖင့္ ခ်ီတက္ကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မည္ဟု စီစဥ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

“မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ ရွိတဲ့အတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈအေပၚ DDA (ထား၀ယ္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအဖဲြ႕) အေနနဲ႕ မွတ္ခ်က္ ေပးစရာ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေမးစရာေမးခြန္းေတြေတာ့ ရွိတယ္”ဟု ထား၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖဲြ႕ ရန္ကုန္ ညွိႏိႈင္းေရးမွဴး ဦးဘိုဘိုေအာင္က ယင္းအဖဲြ႕၏ သေဘာထားကို ေျပာသည္။

စီမံကိန္းေထာက္ခံ ဆႏၵျပသူမ်ားအေနျဖင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းစြာ သိနားလည္ျခင္း ရွိမရွိ ေမးခြန္းထုတ္လိုၿပီး အမွန္တကယ္ ရွင္းလင္းစြာသိလ်က္ ေထာက္ခံသည္ဆိုပါက ယင္းအဖဲြ႕အေနျဖင့္ မွတ္ခ်က္ေပစရာ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဆႏၵျပသူမ်ား အေနျဖင့္ ထား၀ယ္စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ရွင္းလင္းရန္ က်န္ေနသည့္ ျပႆနာမ်ား ကိစၥ မည္သို႕ ေဆာင္ရြက္ေပးပါဟု ေတာင္းဆိုရန္ တိက်သည့္ အစီအစဥ္ရွိမရွိ သိလိုၿပီး ယင္းသို႕ မရွိဘဲ စီမံကိန္းကိုသာ ဆက္လုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုပါက ျပႆနာမ်ားကိုသာ ထပ္ျဖစ္လာေစမည္ဟု ျမင္ေၾကာင္း ယင္းအဖဲြ႕က ေျပာသည္။

“ထား၀ယ္စီမံကိန္းကေန ဘာအက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ေမွ်ာ္လင့္ထားသလဲလို႕လည္း ေမးခ်င္တယ္”ဟု ဦးဘိုဘိုေအာင္က ဆိုသည္။

DDA သည္ ထား၀ယ္စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစဥ္တစိုက္ ေထာက္ျပေ၀ဖန္လာသည့္ ထား၀ယ္အေျခစိုက္အဖဲြ႕ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ရပ္နားထားသည့္ ထား၀ယ္စီမံကိန္းကို ျပန္မစမီ ယခင္ျပႆနာမ်ားကို အၿပီးသတ္ရွင္းရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

ယင္းဆႏၵထုတ္ေဖာ္မည္႔သူမ်ားက ( ၀ ) ကီလုိမီတာ၌ စုေ၀းၿပီး အဆုိတင္သြင္းျခင္း၊ ေထာက္ခံျခင္းကို လုပ္မည္ဟု ယင္းဆႏၵျပပဲြ စီစဥ္သူမ်ားက ေျပာသည္။

စစ္ေၾကာင္းႀကီး ၄ ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဦးဘေဆြစစ္ေၾကာင္းတြင္ ထိန္ႀကီး၊ မယင္းႀကီး၊ ငပိတက္ေက်းရြာသူမ်ားက ခ်ီတက္ကာ ဆႏၵျပမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဦးစိန္၀င္းစစ္ေၾကာင္းတြင္ ပရဒတ္၊ ဘ၀ါ၊ ဘ၀ါပင္လယ္ကမ္းေျခႏွင့္ ထြက္၀ေက်းရြာမွသူမ်ား၊ သူရမ ခ်စ္ပုိစစ္ေၾကာင္းတြင္ မူးဒူး၊ရလုိင္၊ ပုေဂါဇြန္း၊ ေမာင္းေခ်ာင္းနွင့္ ၀က္ေခ်ာင္းေက်းရြာမွေဒသခံမ်ား၊ ဗထူးစစ္ေၾကာင္းတြင္ လဲ ေရွာင္နွင့္ ဧကနိေက်းရြာမွေဒသခံမ်ား ခ်ီတက္ကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မည္ဟု သိရသည္။