ထုိင္းေရသန္႔လုပ္ငန္းမွ ျမန္မာ အလုပ္သမား ၂၀ ေက်ာ္ နစ္နာခ်က္အမႈဖြင့္

0
554

အလုပ္သမားတုိ႔၏ အေထာက္အထား သိမ္းဆည္းထားျခင္း၊ နားရက္မရွိျခင္း စသည့္ နစ္နာခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ နခြန္နယြတ္ ျပည္နယ္ ဘန္းနၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ေရခဲႏွင့္ေရသန္႔ ထုတ္လုပ္ေသာအလုပ္႐ုံမွ အလုပ္သမား ၂၀ ဦးက နခြန္နယြတ္ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈရံုးတြင္ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း ထုိင္းႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ကြန္ရက္ (MWRN) က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

10253885_772778856147751_8991078747397671260_n
Photo – MWRN

ယင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ နံနက္ ၅ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီ အထိ နားရက္မရွိ အလုပ္လုပ္ေနရေသာ္လည္း ေန႔စားခအျဖစ္ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးလွ်င္ ၃၀၀ ဘတ္၊ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးလွ်င္ ၂၅၀ ဘတ္သာ ရရွိၿပီး အစုိးရ ရုံးပိတ္ရက္မ်ားအတြက္ လုပ္အားခ မရရွိျခင္း၊ နားရက္မ်ားတြင္ အလုပ္ဆင္းရေသာ္လည္း ဥပေဒအတုိင္း ခံစားခြင့္ႏွစ္ဆ မရရွိျခင္း၊ အလုပ္သမားတုိ႔၏ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္တုိ႔ အပါအ၀င္ အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္မ်ားကုိ လည္းသိမ္းဆည္းထားျခင္း၊ လုပ္အားခရွင္းရက္ ပုံမွန္ မရွိဘဲ သုံးေလးလ တြင္မွ တစ္ႀကိမ္ အလ်င္းသင့္သလို ရွင္းေပးျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ထုိသုိ႔ တုိင္ၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ယင္းအျပင္ အလုပ္သမားမ်ားထံမွလည္း တစ္ဦးလွ်င္ ဘတ္ တစ္ေသာင္းစီ ႀကိဳတင္ ျဖတ္ေတာက္ထားေသးသျဖင့္ မေက်နပ္ေသာ ေၾကာင့္ MWRN မွ တစ္ဆင့္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ အလုပ္သမားကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အတူသြားေရာက္ကာ အမႈဖြင့္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယခုရက္ပုိင္းအတြင္း ျမန္မာ ဒုတိယ သမၼတ ဦးဥာဏ္ထြန္း ထုိင္းႏိုင္ငံသုိ႔သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ ေရြ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခအေန တုိးတက္မႈေၾကာင္း အားရေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု ထုိင္းအစုိးရ သတင္းဌာနက ဆုိထားသည္။