ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ တင္ရန္ တိုင္းအစိုးရ ကမ္းလွမ္းခ်က္ ထား၀ယ္ေက်ာင္းသားမ်ား သေဘာတူ

0
489

ခြင့္ျပဳခ်က္မယူဘဲ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ ပထမရက္အၿပီးတြင္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္တင္ပါက ခ်က္ခ်င္း ခြင့္ျပဳေပးမည္ဟု ကမ္းလွမ္းမႈကို သေဘာတူခဲ့ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ရက္ေန႕ ဆႏၵျပမႈကို ဆက္လက္ခဲ့ေၾကာင္း ဒီမိုကေရစီပညာေရး လႈပ္ရွားမႈ  ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးမင္းလြင္ဦးက ေျပာသည္။

ခြင့္ျပဳခ်က္မယူဘဲ ဆက္လက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လွ်င္ တင္းမာမႈမ်ား ပုိမုိႀကီးထြားလာမည္ကုိ စုိးရိမ္၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္ ခြင္႔ျပဳခ်က္ရယူကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းထံမွ သိရသည္။

“ေက်ာင္းသားေတြ လုံျခံဳမႈ ပုိမုိရလာေအာင္အတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ တင္လုိက္တာျဖစ္တယ္”ဟု မင္းလြင္ဦးက ဆုိသည္။

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကုိ ကန္႔ကြက္ေသာ ရက္ေပါင္း ၆၀ အလြန္ သပိတ္တုိက္ပဲြကုိ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္ ေန႔မွစတင္ခဲ့ၿပီး ယင္းေန႕တြင္ ထား၀ယ္တကၠသိုလ္သို႕ ခ်ီတက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပဲြ ဒုတိယေန႕တြင္ နည္းပညာတကၠသိုလ္(ထား၀ယ္)သုိ႕ ခ်ီတက္ခဲ့သည္။

ေက်ာင္းစာသင္ခန္းမ်ားသုိ႔ မသြားေရာက္ရန္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရက အသိေပးေျပာဆုိထားေသာ္လည္း နည္း ပညာတကၠသုိလ္၌ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္စဥ္ စာသင္ခန္းဖက္သုိ႔ သြားေရာက္ကာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကုိ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ရန္ လႈပ္ေဆာ္စည္းရုံးခဲ့သည္ဟု ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားက ေျပာသည္။

“စာသင္ခန္းကို သြားမယ့္လမ္းကုိ ပိတ္ဆုိ႔တားဆီးခဲ့တာဟာ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကုိ ေျပာင္းလဲမႈကုိ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ႔အခ်ိန္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ မလုိလားတဲ့အတြက္ တားဆီးတယ္လုိ႔ ခံစားရတယ္”ဟု ဦးမင္းလြင္ဦးက ေျပာဆုိသည္။

စာသင္အခ်ိန္တြင္ စာသင္ေနသူမ်ားကုိ အေနွာက္အယွက္ မျဖစ္ေစခ်င္၍ တားဆီးရျခင္းျဖစ္ၿပီး ဥပေဒနဲ႕အညီ ေအး ေအးခ်မ္းခ်မ္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ိဳးသာ ျဖစ္ေစခ်င္ေၾကာင္း နည္းပညာတကၠသုိလ္(ထား၀ယ္) ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာ ေအာင္ႏိုင္ျမင့္က ေျပာဆုိသည္။

ရက္ေပါင္းမည္မွ် ဆႏၵျပမည္ကို အတိအက် မသတ္မွတ္ထားဘဲ မႏၱေလးတိုင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ား ရန္ကုန္ေရာက္ခ်ိန္ႏွင့္ ခ်ိန္ကာ  တနသၤာရီတိုင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားက သြားေရာက္ပူးေပါင္းကာ သပိတ္တိုက္ပြဲကို ဆင္ႏႊဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢထံမွ သိရသည္။