ေရး ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ုံ အေပၚ ျပည္နယ္အစိုးရ ရပ္တည္ခ်က္ လာမည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးမည္

0
546

မြန္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း ေရးၿမိဳ႕နယ္ အံဒင္ ေက်းရြာအနီးတြင္ Toyo – Thai ကုမၸဏီက တည္ေဆာက္မည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး ေက်ာက္မီးေသြး စက္ရုံ အေပၚ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို လာမည့္ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေမးျမန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။

ျပည္နယ္ အစိုးရ၏ တိက်ျပတ္သားသည့္ သေဘာထားကို သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ေနာက္ဆံုးအပတ္တြင္ က်င္းပမည္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။

“ေက်ာက္မီးေသြးကိစၥက ေဒသခံေတြကလည္း ကန္႔ကြက္ေနၾကတယ္၊ ကုမၸဏီဘက္ကလည္း သူတို႔လုပ္ေဆာင္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္လာေနတယ္၊ ဒီအေျခအေနမွာ အစိုးရဘက္က ျပတ္ျပတ္သားသား ထုတ္ျပန္ထားတာမ်ဳိး မရွိဘူး” ဟု ၎က ေျပာသည္။

Toyo-Thai ကုမၸဏီ၏ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံစီမံကိန္းကို ေဒသခံလူထုတို႔  ကန္႔ကြက္ေနၾကေသာ္လည္း ကုမၸဏီဘက္က စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ေရးေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ၿမိဳ႕ေကာ္မတီမ်ား၊  ေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း၌ ေတြ႔ဆံုရွင္းလင္းပြဲမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံလူထုတို႔က စိုးရိမ္စိတ္ျဖစ္ေပၚမႈရွိေနၿပီး ကုမၸဏီဘက္ကလည္း ယင္းစီမံကိန္းကို ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းစံထားအတိုင္းအတိုင္းသာ တည္ေဆာက္သြားမည္ဟု စီမံကိန္းတာဝန္ခံ ေဒၚနီနီစံက ေျပာသည္။

စီမံကိန္းကို သေဘာမတူဟုဆိုၿပီး ေရးၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းမွ ေဒသခံမ်ား ၄င္းတို႔၏ ကန္႔ကြက္လက္မွတ္ ၃၅၀၀ ေက်ာ္ကို ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႕ထားၿပီး စီမံကိန္း အဓိကတည္ေဆာက္မည့္ ဖာလိန္ေဒသခံေတြကလည္း ကန္႔ကြက္လက္မွတ္မ်ား ေကာက္ခံလ်က္ရွိကာ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပသြားရန္ ရွိသည္။

ထို႕အတူ အံဒင္ေက်းရြာသူ/ရြားသား ၂၀၃ ဦးပါ သေဘာတူေထာက္ခံေၾကာင္း လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ စာကိုလည္း မြန္ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ထံ တင္ျပထားမႈလည္း ရွိေနသည္။

လူထုႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ဆိုးက်ဳိးျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ုံကို ၄င္းတို႔ေဒသ၌ ေဆာက္ခြင့္ေပးမည္ မဟုတ္ဘဲ  ဆက္လက္ကန္႔ကြက္သြားမည္ဟု ေရးၿမိဳ႕နယ္လူမႈအက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဝင္းက ေျပာသည္။

၁၂၈၀ မဂၢါဝပ္ရွိ ယင္းစီမံကိန္းသည္ Ultra Super Critical နည္းပညာသံုး ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၇၀၀ အကုန္က်ခံတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ကာ BOT စနစ္ျဖင့္ အႏွစ္ ၃၀
စီမံကိန္း လုပ္ရန္ လ်ာထားသည္ဟု စီမံကိန္းအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။