မြန္ေစ်းကြက္ရွိ ဆိုးေဆးပါ ငါးပိတခ်ဳိ႕ ဆက္မေရာင္းရန္ တားျမစ္

0
555

မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ ေစ်းမ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ ငါးပိမ်ားအနက္ စားသံုးရန္ မသင့္သည့္ ဆိုးေဆးသံုးစဲြထားသည့္ ငါးပိ ၃ မ်ိဳးကို ဆက္လက္ မေရာင္းခ်ရန္ ဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားကို ခံဝန္ကတိ လက္မွတ္ေရးထိုးေစခဲ့သည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနခဲြမွ တာဝန္ခံ ဦးစီးအရာရွိ ေဒါက္တာစိုးႏိုင္က ေျပာသည္။

အထက္ပါ ဌာနမွ ဦးေဆာင္ၿပီး ဇန္န၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႕က ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ အမွတ္ ၁ ေစ်း ( ေအာင္ေစ်း) ႏွင့္ ေစ်းသစ္ (ကုန္စိမ္းေစ်း) တို႕တြင္ အစားအေသာက္ႏွင့္ အလွကုန္ ပစၥည္းမ်ား စစ္ေဆးခဲ႕ေၾကာင္း သိရသည္။

“အစားအေသာက္ ၅၁ မ်ဳိးစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ခဲ့တယ္၊ အဲမွာ ငါးပိက ၁၂ မ်ဳိး စစ္ေဆးတဲ့အခါမွာ ၃ မ်ဳိးက ဆိုးေဆးသံုးစြဲထားတာကို စစ္ေဆး ေတြ႔ရွိရတယ္”ဟု ေဒါက္တာစိုးႏိုင္က ေျပာသည္။

၄င္းျပင္ အလွကုန္ပစၥည္း ၂၀ မ်ဳိးကို စစ္ေဆးရာတြင္လည္း ၄ မ်ဳိးသည္ သံုးစြဲရန္မသင့္ဟု သံသယျဖစ္ဖြယ္ ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး အတည္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ေပးပို႔ကာ ထပ္မံစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာနမွ ေျပာသည္။

စစ္ေဆးမႈကို အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန၊ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးဦးစီးဌာန၊ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ေစ်းေကာ္မတီဝင္မ်ားပူးေပါင္းၿပီး အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။