မြန္တြင္ ပအို႔ဝ္အမ်ဳိးသားႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပမည္

0
488

ပအို႔ဝ္တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို မြန္ျပည္နယ္၌ ပအို႔ဝ္တိုင္းရင္းသား အမ်ားဆံုးေနထိုင္ရာ သထံုၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသြားမည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ ပအို႔စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒  ဦးခြန္ေရႊသင္းထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသအႏွံ႔တြင္ ေနထိုင္ေနၾကသည့္ ပအို႔ဝ္တိုင္းရင္းသားမ်ား စံုညီစြာေတြ႔ဆံုၾကၿပီး ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈ စည္းလံုးညီညြတ္မႈရရွိေစရန္ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္ဟု အထက္ပါ ဥကၠ႒က ေျပာသည္။

“ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အမ်ဳိးသားေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အေျခခံမူ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြ လိုလားခ်က္ေတြ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်ထားခ်င္တယ္” ဟု ဦးခြန္ေရႊသင္းက ဆိုသည္။

ထို႕အျပင္ ပအို႔ဝ္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ထံုးတမ္းအစဥ္လာေတြကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကိစၥမ်ားတြင္ အျခားေသာတိုင္းရင္းသားတို႔ႏွင့္ တန္းတူ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ရရွိေရးတို႔ကိုလည္း ေဆြးေႏြးမည္ဟု သိရသည္။

ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို သထံုၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေနရာတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔မွ ၁၉ ရက္ေန႔ထိ ၄ ရက္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသအႏွံ႔ရွိ ပအို႔ဝ္တိုင္းရင္းသားအျပင္ ဖိတ္ၾကားထားသူ ၅၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ မြန္၊ ကရင္၊ ပအို႔ဝ္ႏွင့္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႔ အမ်ားဆံုးေနထိုင္ၾကၿပီး ပအို႔ဝ္တိုင္းရင္းသား တစ္သိန္းခန္႔ ေနထိုင္ၾကသည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ ပအို႔စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။