မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဒုဥကၠ႒ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ေတြ႔ဆံု

0
595

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဒုဥကၠဌ ႏိုင္ဟံသာ ဦးေဆာင္သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအဖြဲ႔ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔တို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းခန္႔က မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔႐ုံးတြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။

မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ကမ္းလွမ္းမႈျဖင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဒုဥကၠဌႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္းသာျဖစ္ၿပီး အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ား ထူးထူးျခားျခား ေဆြးေႏြးမႈမရွိခဲ့ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ျပည္တြင္းေရးရာဌာန တာဝန္ခံ ႏိုင္ဝင္းလွက ေျပာသည္။

“မိတ္ဆက္ေပးတဲ့ သေဘာပါ၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဒုဥကၠဌနဲ႔ ေတြ႔ခ်င္တယ္ဆိုၿပီး ေျပာထားတာရွိတယ္၊ အခု က်ေနာ္တို႔ ဒုဥကၠဌလည္း ေရာက္ေနေတာ့ ေတြ႔ျဖစ္တယ္” ဟု ႏိုင္၀င္းလွက ဆိုသည္။

ေတြ႔ဆံုမႈတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဒုဥကၠဌ ႏိုင္ဟံသာ၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ႏိုင္ဟံသာဗြန္ခိုင္၊ ျပည္တြင္းေရးရာဌာန တာဝန္ခံ ႏိုင္ဝင္းလွတို႔အဖြဲ႔ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအုန္းျမင့္၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္းေရးမွဴး လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးတို႔ ပါဝင္သည္။

မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈရရွိၿပီးေနာက္ပိုင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဥကၠဌအပါအဝင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအဖြဲ႔ဝင္တို႔ႏွင့္ မၾကာခဏေတြ႔ဆံုေလ့ရွိေသာ္လည္း ဒုဥကၠဌျဖစ္သူ ႏိုင္ဟံသာႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမႈမရွိေသးသည့္အတြက္ ေတြ႔ဆံုျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအုန္းျမင့္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဒုဥကၠဌ ႏိုင္ဟံသာဦးေဆာင္ၿပီး လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေန၊ ပါတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မြန္ျပည္သူလူထုေတြၾကား စည္း႐ုံးေရးခရီးစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အစိုးရႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ကာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာ တူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလခန္႔တြင္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူမႈကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရသစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။